Applicatieservices Inkoop en contractmanagement

Het systematisch registreren van uitgaven, inkomsten en de vermogenspositie van de instellling (BusinessProcess) Voeren van de boekhouding Het zorgdragen voor de financiële registratie en afhandeling van inkopen. Denk aan betalingen, procuratie, beheren crediteuren (BusinessProcess) Afhandelen inkoop Het bestellen goederen of diensten (BusinessProcess) Bestellen Het zorgdragen voor het feitelijk betalen voor geleverde diensten of goederen (BusinessProcess) Betalen BusinessProcess Beheren crediteuren Het plannen van en het inkopen van middelen en diensten (BusinessProcess) Inkopen en contracteren Het inkopen via een formele door de europese overheden vastgestelde procedure (BusinessProcess) Aanbesteden Het overeenkomen van prestatie-afspraken tussen de instelling en een leverancier (BusinessProcess) Maken prestatie afspraken Het proces van verwerven/aanschaffen van middelen of diensten. Denk aan offertetrajecten, onderhandelen, contract opstellen, bestellen (BusinessProcess) Inkopen Het inventariseren van benodigheden en het plannen van de inkoop ervan (BusinessProcess) Inkopen inventariseren en plannen Het afsluiten van, beheren van en evalueren van contracten met leveranciers en het beheren van leveranciersrelaties (BusinessProcess) Contracten beheren en bewaken Het bewaken van het verlopen van contracten en dit signaleren naar de betrokkenen (BusinessProcess) Beheren contracten Het opbouwen en onderhouden van contacten met (potentiële) leveranciers (BusinessProcess) Beheren relaties Het controleren/monitoren van het voldoen van een leverancier aan diens contract- en prestatie-afspraken (BusinessProcess) Bewaken contracten en prestatie afspraken Het op gezette tijden analyseren en evalueren van lopende contracten en beoordelen of acties zoals het openbreken van het contract of het verlengen ervan nodig is (BusinessProcess) Analyseren en evalueren contracten Het zorgdragen voor het correct beëindigen van een contract en de daaruitvoortvloeiende nazorg. (BusinessProcess) Beeindigen contract en nazorg Resultaat: * Optimale inzet van mensen en middelen gebaseerd op de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen. Vastgelegd in: * Inzetplanning: docenten, afdelingsteams, projectteams, middelenplanning, etc. (BusinessProcess) Prognosticeren mensen- en middelen behoefte Op basis van het beoogde onderwijsaanbod wordt onderzocht of er voldoende faciliteiten aanwezig zijn. Hiertoe worden de huidige beschikbare faciliteiten geanalyseerd. Hierbij wordt gelet op: * Lokalen en ruimtes * Beschikbare ICT-middelen * Beschikbare beroepsgerichte middelen * Onderwijsondersteunende materialen Deze analyse wordt gebruikt in de jaarplanning. (BusinessProcess) Analyseren middelen Het matchen van benodigde middelen versus de beschikbare middelen. Zoals: * apparatuur * leercontent * ruimte (ApplicationService) Middelen allocatie Het beheren van voorraad. * Kantoorartikelen * Apparatuur * Goederen (ApplicationService) Voorraad beheer Het ondersteunen van het inkoopproces (ApplicationService) Inkoop dienst Het ondersteunen van de uitvoering van aanbestedingen (ApplicationService) Aanbestedingen dienst Het ondersteunen van de financiele analyse en reporting. Denk bij rapporten aan: * Jaarverslagen * (Trial)Balans * inkomen overzicht * kasstromen * Kaseffecten * Investeringsactiviteiten * Financieringsactiviteiten * Increase/decrease kas * kasomvang * Owner's equity Denk bij analyse aan: * kostprijscalculatie * rendement * contante waardes * horizontale analyses * Verticale analyses * Ratio's (contante waardes, current ratio, working captial, acid, turnover, debt to asset, ...) * Solvency * Liquidity * Profitability * What if scenario's m.b.v. kasstromen (ApplicationService) Financiele analyse en rapportage Het beheren van crediteuren (ApplicationService) Crediteuren beheer Het beheren van transacties (o.a. betalingsopdrachten) & mutaties (ApplicationService) Transactie beheer Het beheren van contracten (ApplicationService) Contract beheer Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationService) Relatie beheer Een systeem voor het plannen van benodigde middelen voor een opleiding; zoals middelen en ruimten. Dit omvat zowel de tactische meerjaarplanning als de meer operationele jaarplanning (ApplicationComponent) Middelen planning Een systeem dat het inkopen van producten, het beheren van leveranciergegevens en het beheren van contracten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Proquro (ApplicationComponent) Inkoop systeem Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt. Voorbeeld Negometrix System Tendernet (ApplicationComponent) Aanbestedingen beheer Een systeem dat de financiële administratie ondersteunt. Zoals: Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer Grootboekbeheer Activabeheer Bijvoorbeeld: Exact (ApplicationComponent) Financieel systeem Een systeem dat relatiebeheer en de marketing ondersteunt. Zoals: onderhouden relaties werving campagnebeheer evenementenbeheer Voorbeeld: Microsoft Dynamics CRM (ApplicationComponent) CRM systeem TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 04:19:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 04:19:05 CEST
   
   
   

   
   

Klik hier om het diagram te downloaden.

Zie ook:

Deze procesketen omvat de volgende applicatieservices:

ApplicatieserviceBeschrijving
Aanbestedingen dienstHet ondersteunen van de uitvoering van aanbestedingen
Contract beheerHet beheren van contracten
Crediteuren beheerHet beheren van crediteuren
Financiele analyse en rapportageHet ondersteunen van de financiele analyse en reporting.

Denk bij rapporten aan:

 • Jaarverslagen
 • (Trial)Balans
 • inkomen overzicht
 • kasstromen
 * Kaseffecten
 * Investeringsactiviteiten
 * Financieringsactiviteiten
 * Increase/decrease kas
 * kasomvang
 • Owner's equity

Denk bij analyse aan:

 • kostprijscalculatie
 • rendement
 • contante waardes
 • horizontale analyses
 • Verticale analyses
 • Ratio's (contante waardes, current ratio, working captial, acid, turnover, debt to asset, ...)
 • Solvency
 • Liquidity
 • Profitability
 • What if scenario's m.b.v. kasstromen
Inkoop dienstHet ondersteunen van het inkoopproces
Middelen allocatieHet matchen van benodigde middelen versus de beschikbare middelen.

Zoals:

 • apparatuur
 • leercontent
 • ruimte
Relatie beheerHet beheren van gegevens over relaties
Transactie beheerHet beheren van transacties (o.a. betalingsopdrachten) & mutaties
Voorraad beheerHet beheren van voorraad.
 • Kantoorartikelen
 • Apparatuur
 • Goederen

Deze procesketen wordt ondersteund vanuit de volgende systemen:

SysteemBeschrijving
Aanbestedingen beheerEen systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt.

Voorbeeld Negometrix System

Tendernet
CRM systeemEen systeem dat relatiebeheer en de marketing ondersteunt.

Zoals: onderhouden relaties werving campagnebeheer evenementenbeheer

Voorbeeld:

Microsoft Dynamics CRM
Financieel systeemEen systeem dat de financiële administratie ondersteunt.

Zoals: Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer Grootboekbeheer Activabeheer

Bijvoorbeeld:

Exact
Inkoop systeemEen systeem dat het inkopen van producten, het beheren van leveranciergegevens en het beheren van contracten ondersteunt.

Bijvoorbeeld:

Proquro
Middelen planningEen systeem voor het plannen van benodigde middelen voor een opleiding; zoals middelen en ruimten. Dit omvat zowel de tactische meerjaarplanning als de meer operationele jaarplanning