Architectuurtooling

Modelleertaal en -tooling

De modelleertaal die gebruikt word voor de MORA is ArchiMate. Dat is een internationele open standaard voor het beschrijven en modelleren van een architectuur.

De MORA is ontwikkeld door gebruik te maken van het open source tool Archi. Onderwijsinstellingen die zelf met ArchiMate aan de slag willen en verder willen bouwen op dat wat al in de MORA zit, kunnen de volledige architectuur importeren. Het formaat waarin het download-bestand wordt gepubliceerd is de open standaard ArchiMate Open Exchange File Format (AMEFF). De MORA maakt gebruik van ArchiMate versie 3.1. Let wel op dat uw architectuurtool de juiste versie ondersteunt. De volgende tools ondersteunen het AMEFF-uitwisselformaat:

Archi is gratis te downloaden op https://www.archimatetool.com.

Import MORA-architectuurmodel in Archi

De import van een MORA-downloadbestand in Archi kan worden gedaan via de volgende acties:

 • Kies in het File menu: Import, en vervolgens Model From Open Exchange File…
 • Dubbelklik in de downloadmap op het exportbestand. Dit bestand heeft als naam:

Het model wordt dan geladen en kan vervolgens worden bekeken.

Het downloadbestand kan ook worden samengevoegd met een reeds bestaand model in Archi. Dit kan een eerdere versie van de MORA zijn waaraan al architectuurelementen voor de eigen onderwijsinstelling zijn toegevoegd. Bij het importeren van het downloadbestand moet dan worden gekozen voor “Another Model Into Selected Model…” waarna het downloadbestand wordt samengevoegd met het geselecteerde model.

Importeren nieuwe versie van de MORA

Op sommige momenten wordt een nieuwe versie van de MORAgepubliceerd met nieuwe en aangepaste architectuurelementen en -views. Om het aangepaste MORA-model / de aanpassingen in je eigen model te laden moeten de volgende acties worden uitgevoerd:

 • Download de nieuwe versie van de MORA (zie Download de MORA)
 • Importeer het MORA-architectuurmodel in Archi (zie import MORA-architectuurmodel in Archi)
 • Sla het ArchiMate-model op (als .archimate-bestand)
 • Selecteer in Archi je eigen model
 • Importeer het nieuwe MORA-architectuurmodel (.archimate-bestand) in je eigen (geselecteerde) model door in File menu: Import, en vervolgens Import Another Model into Selected Model… te kiezen
  • Vink aan “Update existing objects and folders”
  • Vink uit “Update model information and top-folders”
  • Vink aan “Show Status Dialog af importing”

Na de import zie je in Archi dubbele MORA-submappen onder hoofdmappen, zoals Business, Application en Views, met:

 • Elementen die niet (meer) in de MORA zitten, d.w.z.:
  • Eigen elementen / views
  • Uit de MORA verwijderde elementen / views
 • Gesynchroniseerde en nieuw aan de MORA toegevoegde elementen / views, waarbij wijzigingen op bestaande MORA-elementen en -views, zoals m.b.t. naamgeving, beschrijving, properties, relaties en weergave zijn uitgevoerd.

Let op: Eigen wijzigingen aan MORA-elementen / -views, zoals eigen properties of waarden, verdwijnen of worden overschreven.