Categorie:Werkopdrachten

U leest een pagina uit het Triple A-archief
WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Aanmelding (Werkopdracht)Intake (Use case)
Aanvragen EVCOnderwijsintake (Use case)Verbintenis maken
Aanvragen EVC-beoordelingOnderwijsintake (Use case)Aanvragen examenonderdeel
Aanvragen examenonderdeelAanvragen EVC-beoordeling
Gesprek voeren
Aanvragen examendeelname
Adviesgesprek n.a.v. niet planbare arrangementenAfhandelen niet planbare arrangementen
Individueel roosterprobleem oplossen
Gesprek voeren
Arrangement specificeren o.b.v. de onderwijscatalogusFormuleren leervraag (Use case)Arrangement specificeren
BPV-matching (Werkopdracht)Effectueren roosterBPV-matching
Bepalen diplomarecht (Werkopdracht)Tussentijds beëindigen verbintenisBepalen diplomarecht (Use case)
Beschikbaar stellen beoordeeld product aanBeoordelen en registreren competenties en kennisOpnemen bevroren producten
Beschikbaar stellen product uit portfolio 1Verzamelen en delen productenOpnemen bevroren producten
Beschikbaar stellen product uit portfolio 2Verzamelen en delen productenBeoordelen en registreren competenties en kennis
Beschikbaar stellen product uit portfolio 3Uitvoeren examenBeschikbaar stellen peilstokmeting
Beschikbaar stellen resultatenGebruiken leermateriaalBeoordelen en registreren competenties en kennis
Bestellen en betalen leermateriaal (Werkopdracht)Arrangement specificerenBestellen en betalen leermateriaal
Controle kwalificatie eisen naar aanleiding van registreren summatieve resultatenRegistreren van summatieve resultatenKwalificeren vanuit de deelnemer of opleiding
Deelnemer accepteert rooster (Werkopdracht)Effectueren roosterDeelnemer accepteert rooster
Diplomeren (Werkopdracht)Bepalen diplomarecht (Use case)Kwalificeren vanuit de deelnemer of opleiding
Doorstroomdossier beschikbaar stellenUitschrijven (Use case)Beschikbaar stellen doorstroomdossier
Doorstroomdossier ontvangenIntake (Use case)Ontvangen doorstroomdossier
Effectueren rooster (Werkopdracht)Maken roosterEffectueren rooster
Exporteren portfolio (Werkopdracht)Uitschrijven (Use case)Exporteren portfolio
Formaliseren leervraagVerbintenis makenFormuleren leervraag (Use case)
Formatieve peilstok 1Inzichtelijk maken formatieve en summatieve resultaten
Monitoren voortgang
Peilstok hanteren formatieve resultaten
Formatieve peilstok 2Monitoren voortgangBeschikbaar stellen peilstokmeting
Formuleren leervraag (Werkopdracht)Opstellen plan
Verbintenis maken
Formuleren leervraag (Use case)
Individueel roosterprobleem oplossen (Werkopdracht)Deelnemer accepteert roosterIndividueel roosterprobleem oplossen
Kaders voor examineringKaders stellenAanvragen examendeelname
Construeren en vaststellen
Maak of wijzig BPV-overeenkomstBPV-matching
Uitschrijven (Use case)
Maken en wijzigen BPV-overeenkomst
Melden status doorstroomIntake (Use case)
Uitschrijven (Use case)
Verbintenis maken
Melden status
Monitoren deelnemersacceptatieEffectueren roosterMonitoren acceptatie deelnemersrooster
Monitoren en adviserenFormuleren leervraag (Use case)Opstellen plan
Monitoren en adviseren 2Opstellen planFormuleren leervraag (Use case)
MutatieformulierUitschrijven (Use case)
Verbintenis maken
Wijzigen identiteitsgegevens
Wijzigen verbintenis
Uitwisselen deelname
Nieuw onderwijsproductFormuleren leervraag (Use case)Wijzigen verbintenis
Onderwijscatalogus (Werkopdracht)Intake (Use case)Raadplegen onderwijscatalogus
Opnemen POP en PAP in portfolio (Werkopdracht)Opstellen planOpnemen POP en PAP in portfolio
Opnemen productenGesprek voerenVerzamelen en delen producten
Opnieuw roosteren vanwege calamiteitOplossen calamiteitMaken rooster
Opnieuw roosteren vanwege roosterafwijzingMonitoren acceptatie deelnemersroosterMaken rooster
Opstellen plan en begeleiding komende periode (Werkopdracht)Gesprek voerenOpstellen plan
PeilstokBeschikbaar stellen loopbaangegevensBeschikbaar stellen peilstokmeting
Plannen adviesgesprekMonitoren voortgangAdviesgesprek
Raadplegen BPV bedrijfsgegevensBeheren BPV-plaatsBeheren BPV-bedrijfsgegevens
Raadplegen onderwijscatalogus (Werkopdracht)Arrangement specificeren
BPV-matching
Beheren BPV-plaats
Formuleren leervraag (Use case)
Maken rooster
Raadplegen onderwijscatalogus
Raadplegen peilstokmetingBepalen diplomarecht (Use case)Beschikbaar stellen peilstokmeting
Signaal aan trajectbegeleidingBeoordelen en registreren competenties en kennis
Registreren incidenten
Registreren onderwijsgerelateerde houding en gedrag
Monitoren voortgang
Signaleren aan/afwezigheid o.b.v vastleggenVastleggen aanwezigheid of afwezigheidSignaleren en rapporteren aan- afwezigheid
Signaleren aan/afwezigheid o.b.v. melding deelnemerMelden afwezigheid door deelnemerSignaleren en rapporteren aan- afwezigheid
Starten portfolioVerbintenis makenVerzamelen en importeren instroomgegevens
Summatief resultaat in examendossierUitvoeren examenRegistreren van summatieve resultaten
Summatieve peilstok (werkopdracht)Inzichtelijk maken formatieve en summatieve resultatenBeschikbaar stellen peilstokmeting
Summatieve resultaten beschikbaar stellen voor peilstokmetingRegistreren van summatieve resultatenBeschikbaar stellen peilstokmeting
Tussentijds beëindigen verbintenis (Werkopdracht)Tussentijds beëindigen verbintenisUitschrijven (Use case)
Uitschrijven (Werkopdracht)Kwalificeren vanuit de deelnemer of opleiding
Wijzigen identiteitsgegevens
Uitschrijven (Use case)
Uitvoeren examen (Werkopdracht)Aanvragen examendeelname
Construeren en vaststellen
Uitvoeren examen
Uitvoeringsprobleem (Werkopdracht)Wijzigen middelenOplossen uitvoeringsprobleem
Uitwisselen BPV (Werkopdracht)Maken en wijzigen BPV-overeenkomstUitwisselen BPV
Uitwisselen resultaten (Werkopdracht)Kwalificeren vanuit de deelnemer of opleidingUitwisselen resultaten
Vaststellen leermiddelenDefinieren onderwijsproduct
Definieren referentiearrangement
Vaststellen leermiddelen(lijst)
Verbintenis (Werkopdracht)Intake (Use case)Verbintenis maken
Vindt BPV-productArrangement specificerenBPV-matching
Wijzigen middelOplossen calamiteitWijzigen middelen (Werkopdracht)
Wijzigen middelen (Werkopdracht)Effectueren rooster
Strategische planning
Tactische planning
Wijzigen middel
Wijzigen middelen
Wijzigen verbintenis 1Formuleren leervraag (Use case)
Wijzigen identiteitsgegevens
Wijzigen verbintenis

Pagina’s in categorie "Werkopdrachten"

Deze categorie bevat de volgende 64 pagina’s, van de 64 in totaal.