Goede samenwerking met externe partners

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken


Stappenplan

  • Start een samenwerking met de afspraak dat de MORA als gemeenschappelijk kader wordt gebruikt

  • Gebruik de MORA als kader voor het uitwerken van de huidige situatie en de beschrijving van de samenwerking

  • Gebruik de standaarden van de MORA als basis voor de samenwerking

  • Beleg de verantwoordelijkheden binnen de samenwerking


Voordelen

  • Waarde toevoegen voor de student: de MORA biedt handvaten om de focus op waarde toevoegen voor de student te leggen. Zo biedt de MORA houvast bij het formuleren van modules, bij het uitwisselen van modules met andere instellingen en bij het definieren doorlopende leerlijnen.
  • Flexibiliteit door heldere afspraken: standaardisatie maakt het bijvoorbeeld gemakkelijker om gegevens uit te wisselen of van leverancier te veranderen.
  • Sluitende informatievoorziening: door het gezamenlijke beeld dat de MORA beschrijft, is een betere aansluiting tussen processen, systemen en gegevens met externe partners mogelijk.
  • Sterk staan richting leveranciers en OCW: Met de MORA kunnen mbo-scholen bijvoorbeeld afspraken maken over koppelvlakken. Zo staan zij samen sterker richting leveranciers en OCW.

Uitgangspunten

  • Externe partners zijn bereid om de MORA te hanteren.
  • Mbo-scholen en externe partners (met name leveranciers) richten zich op de toegevoegde waarde voor de student en efficiency in de uitvoering (kosten beperken).