Aanvragen vrijstelling

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Aanvragen vrijstelling
In bepaalde gevallen kan op basis van bewijsstukken of eerder verworven competenties (EVC) een aanvraag voor een vrijstelling worden gedaan die kan leiden tot het verlenen van een vrijstelling.


Input

Leervraag van de student

Output
Aanvraag EVC-procedure
Hoofdproces
Het proces Aanvragen vrijstelling valt in het volgende hoofdproces:
Procesdomein
Het proces Aanvragen vrijstelling valt in het volgende procesdomein:
ArchiMate-element Aanvragen vrijstelling
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-1a061241-5cdf-ec50-17d8-dc6c91968c6b
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Aanvragen vrijstelling
Documentatie  : In bepaalde gevallen kan op basis van bewijsstukken of eerder verworven competenties (EVC) een aanvraag voor een vrijstelling worden gedaan die kan leiden tot het verlenen van een vrijstelling.
Output  : Aanvraag EVC-procedure
Input  : Leervraag van de student
MORA-type  : Proces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :