Gegevens presentatie

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > MORA > ApplicationServices > Gegevens presentatie
Applicatieservice Gegevens presentatie
Het presenteren van informatie in gestandardiseerde overzichten of dashboards voor beslissingsondersteuning en inzichten.

Denk aan:

  • Data science
  • Business Intelligence
Contextdiagram
Het presenteren van informatie in gestandardiseerde overzichten of dashboards voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationService) Gegevens presentatie Resultaat * Team (zowel onderwijs als bedrijfsvoering teams) dat op een cyclische wijze en met alle betrokkenen planmatig aan de slag gaat met haar opdracht en vervolgens klaar is voor het verzorgen van onderwijs, ondersteuning of andere taken waarvoor de betreffende afdeling verantwoordelijk is. Vastgelegd in * Teamplan PDCA-cyclus (bv maand- perioderapportages, triaalgesprekken/verslagen) (BusinessProcess) Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden Het ontwikkelen en onderhouden van de meerjarenplanning. Het matchen van het onderwijsaanbod, de medewerkers en de faciliteiten, grofmazig uiteengezet over meerdere jaren. De meerjarenplanning wordt gevoed door de onderstaande gegevens: - Schatting van het onderwijs en studenten - Curricula/Onderwijsplannen - Faciliteitengegevens - Medewerkersgegevens De meerjarenplanning richt zich op het capaciteitsvraagstuk over het gehele curriculum van de studenten. Zo ontstaat er inzicht in huidige of toekomstige faciliteitenbehoeftes en expertisebehoeftes op basis van de onderwijsvraag. Op deze wijze biedt de meerjarenplanning handvatten voor het tijdig bijsturen van de instelling inzake het onderwijsaanbod, het faciliteitenaanbod en het personeelsbestand. (BusinessProcess) Maken meerjaren planning Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making) Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science (ApplicationComponent) Business intelligence BusinessProcess Monitoren effectiviteit onderwijs activiteiten Resultaat: * instelling die in het maatschappelijk belang ervoor zorgdraagt dat iedereen zich kan ontwikkelen en bedrijven/instellingen en overheid de beschikking hebben tot goed personeel. * inzicht in studentenaantallen en ontwikkelingen m.b.t. arbeidsmarkt * inzicht in benodigde middelen zoals faciliteiten, personeel, ed. Vastgelegd in: * vastgestelde lange termijnplannen (strategie en dienst en college (meer)jaarplannen)) met toetsingscriteria en bijsturing * geschatte studentenaantallen * geschatte behoefte aan expertise (docenten) en middelen (BusinessProcess) Visie bepalen, strategisch plannen en prognosticeren Resultaat * Controle en bijsturing op uitvoering van (strategische) planning. Vastgelegd in * Audits, evaluaties en interne verantwoordingen (BusinessProcess) Rapporteren enevalueren ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 05-10-2021 11:26:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 05-10-2021 11:26:13 CEST
ArchiMate-element Gegevens presentatie
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : ApplicationService
Element-id  : Id-1abce334-2573-8b82-3fc3-048c320a5639
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Gegevens presentatie
Documentatie  : Het presenteren van informatie in gestandardiseerde overzichten of dashboards voor beslissingsondersteuning en inzichten.

Denk aan:

  • Data science
  • Business Intelligence
ArchiMate-views  : 
Relaties  :