Analyseren leerresultaten

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Analyseren leerresultaten
De leerresultaten geven uiteindelijk een inschatting van de slagingskans en kunnen gebruikt worden om te besluiten of de student klaar is voor deelname aan een examen(onderdeel). Deze formatieve leerresultaten hebben geen ‘status’ in de feitelijke examinering en zijn niet het soort bewijzen dat vereist is voor diplomering. De leerresultaten leiden tot een beslissing over deelname aan een examenonderdeel, dit proces kan gedurende de opleiding meermaals plaatsvinden.

Dit wordt ook wel de 'Peilstok formatieve resultaten' genoemd.


Input

Verzamelde leerresultaten

Output
Geanalyseerde leerresultaten
Hoofdproces
Het proces Analyseren leerresultaten valt in het volgende hoofdproces:
Procesdomein
Het proces Analyseren leerresultaten valt in het volgende procesdomein:
Contextdiagram
De leerresultaten geven uiteindelijk een inschatting van de slagingskans en kunnen gebruikt worden om te besluiten of de student klaar is voor deelname aan een examen(onderdeel). Deze formatieve leerresultaten hebben geen ‘status’ in de feitelijke examinering en zijn niet het soort bewijzen dat vereist is voor diplomering. De leerresultaten leiden tot een beslissing over deelname aan een examenonderdeel, dit proces kan gedurende de opleiding meermaals plaatsvinden. Dit wordt ook wel de 'Peilstok formatieve resultaten' genoemd. (BusinessProcess) Analyseren leerresultaten Op basis van het gevolgde onderwijs worden de leerresultaten verzameld en geregistreerd die relevant zijn om inzicht te krijgen in de voortgang en ontwikkeling van de student. Het gaat hier om formatieve toetsen of evaluatie, bijvoorbeeld een portfolio, opdracht of kennistoets. De registratie van leerresultaten biedt studenten en docenten/begeleiders inzicht in hoe de student staat ten opzichte van het afgesproken leerroute. Formatief toetsen en evalueren heeft als doel studenten inzicht te geven in hun eigen leerproces, hun motivatie te bevorderen en meer onderwijs op maat te realiseren. (BusinessProcess) Verzamelen leerresultaten Het analyseren van geregistreerd leergedrag (learning track infromatie) zoals dat in in learning record store is opgeslagen en het presenteren van de bevindingen in dashboards (ApplicationService) Learning analysis Wanneer de student één of meerdere leertaken heeft afgerond wordt besloten of de student dit met het bijbehorend examen kan afsluiten. In dit proces wordt op basis van de leerresultaten besloten of de student toe is aan het examen. Bij positief besluit wordt de examenaanvraag gedaan. Belangrijk uitgangspunt is dat studenten voldoende voorbereid en geëquipeerd aan een examen beginnen. Dit verhoogt de slagingskans. Ook sluit dit aan bij de heersende opvatting dat examinering de bevestiging is van al ontwikkelde vaardigheden, houding en kennis. (BusinessProcess) Beslissen over examen aanvraag Het inzichtelijk maken van de voortgang van de student op basis van diens behaalde resultaten in het licht van het vastgestelde individuele leerarrangement. Ook wel de peilstokmeting genoemd. (ApplicationService) Studie voortgang bepaling Resultaat * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten van de student als input voor de begeleiding. * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. Vastgelegd in * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. (BusinessProcess) Analyseren en beoordelen leerresultaten TriggeringRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 19-04-2023 14:26:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 14:26:44 CEST
ArchiMate-element Analyseren leerresultaten
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-2c167094-85c1-930d-26b0-4ef615e9c3ae
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Analyseren leerresultaten
Documentatie  : De leerresultaten geven uiteindelijk een inschatting van de slagingskans en kunnen gebruikt worden om te besluiten of de student klaar is voor deelname aan een examen(onderdeel). Deze formatieve leerresultaten hebben geen ‘status’ in de feitelijke examinering en zijn niet het soort bewijzen dat vereist is voor diplomering. De leerresultaten leiden tot een beslissing over deelname aan een examenonderdeel, dit proces kan gedurende de opleiding meermaals plaatsvinden. Dit wordt ook wel de 'Peilstok formatieve resultaten' genoemd.
Input  : Verzamelde leerresultaten
Output  : Geanalyseerde leerresultaten
MORA-type  : Proces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :