Relatie beheer

Applicatieservice Relatie beheer
Het beheren van gegevens over relaties
Contextdiagram
Het beheren van gegevens over relaties (ApplicationService) Relatie beheer Het opbouwen en onderhouden van contacten met (potentiële) leveranciers (BusinessProcess) Beheren relaties Een systeem dat relatiebeheer en de marketing ondersteunt. Zoals: onderhouden relaties werving campagnebeheer evenementenbeheer Voorbeeld: Microsoft Dynamics CRM (ApplicationComponent) CRM systeem Resultaat * Samenwerking en kennisdeling met het bedrijfsleven en andere betrokkenen (gemeenten, scholen, SBB, UWV, ed.). * Participatie kan betrekking hebben op: ** Samen ontwikkeling van onderwijs/leertaken ** Samen uitvoering van onderwijs/leertaken ** Bemiddeling naar werk en BPV-plaatsen Vastgelegd in * Plannen met breed draagvlak en gerealiseerde samenwerkingstrajecten. (BusinessProcess) Organiseren participatie in ontwikkeling en uitvoering onderwijs Een BPV-bedrijf moet erkend zijn door SBB, voor een of meerdere mbo-opleidingen. SBB controleert periodiek of een BPV-bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor erkenning. Dat houdt in dat het BPV-bedrijf een goede en veilige werkplek biedt, waar een student ervaring op kan doen met de werkprocessen en werkzaamheden die horen bij het beroep. Ook moet er een praktijkopleider zijn die de student op de werkvloer begeleidt. De school verwerft passende BPV-plaatsen bij (erkende) BPV-bedrijven, afhankelijk van de te verwachten behoefte. Daarbij is het ook belangrijk dat in beeld is welke werkprocessen studenten bij de betreffende BPV-bedrijven kunnen leren. De school stemt de verwachtingen daarover af en bereidt het bedrijf voor op de te geven begeleiding en hun rol in de beoordeling. SBB kan daarbij ondersteunen. (BusinessProcess) Werven BPV bedrijven en plaatsen Resultaat * Kennis en vaardigheden geborgd in een expertiseplatform (practoraat) waarbij het onderwijs is aangesloten. Vastgelegd in * Practoraat opdracht * Toegankelijke kennisbank van uitgedragen kennis. (BusinessProcess) Ontwikkelen practoraat De activiteiten van de instelling gericht op het bekendmaken van diens aanbod aan diensten teneinde nieuwe leerlingen te werven. Resultaat * Beeld in de buitenwereld van de school * Relatie met bedrijven, instellingen, overheid en andere scholen in de keten. Vastgelegd in * Missiestatement, visiestatement, huisstijl, brochures, foldermateriaal, reclame-uitingen, open dagen, etc. (BusinessProcess) Marketing Resultaat * Geïnformeerde en betrokken oud-studenten Vastgelegd in * Actuele alumni gegevens. (BusinessProcess) Alumni beheren ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 08-04-2024 14:07:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 14:07:07 CEST