Inzetplanning mensen en middelen

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > MORA > BusinessObjects > Inzetplanning mensen en middelen
Definitie:

De verzameling van de in tijd geplande capaciteit van medewerkers en middelen.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: HORA Naam: Inzetplanning Definitie: De verzameling van de in tijd geplande capaciteit van medewerkers en middelen.

Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-4bf32104-d7b7-54d2-3c55-82c0f7641e88
Beschikbaarheid
Laag
Integriteit
Laag
Vertrouwelijkheid
Middel
Contextdiagram
Definitie: De verzameling van de in tijd geplande capaciteit van medewerkers en middelen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: HORA Naam: Inzetplanning Definitie: De verzameling van de in tijd geplande capaciteit van medewerkers en middelen. Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-4bf32104-d7b7-54d2-3c55-82c0f7641e88 (BusinessObject) Inzetplanning mensen en middelen Het matchen van de beschikbare medewerkers op de benodigde inzet ten behoeve van het onderwijs van de komende periode. Dit leidt tot het daadwerkelijk toewijzen van deze medewerkers aan het te realiseren onderwijs. (BusinessProcess) Matchen onderwijsvraa- g op beschikbare mensen Definitie: Verzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Rooster Definitie: Verzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Rooster Bron: HORA Naam: Rooster Definitie: De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-8d2b0c2d-c6ae-f278-0a98-a110131a8914 (BusinessObject) Rooster Resultaat: * Beschikbare leermiddelen (lesmaterialen, faciliteiten, e.d.) die benodigd zijn voor de uitvoering van de leertaken. Vastgelegd in: * Leertaken met de daarbij noodzakelijke lesmaterialen, faciliteiten, e.d. (logistiek). (BusinessProcess) Bepalen benodigde inzet van mensen en middelen Definitie: De beschrijving van doelen, capaciteiten en inzet van mensen en middelen om dat behalen. Het teamplan heeft altijd betrekking op een specifiek (onderwijs)team. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Teamplaat Onderwijs (TPO) Naam: Opstellen teamplan Definitie: De huidige beschikbare faciliteiten worden geanalyseerd. Op basis van het beoogde onderwijsaanbod wordt onderzocht of de faciliteiten voldoende aanwezig zijn. Hierbij wordt gelet op: - lokalen en ruimtes - beschikbare ICT middelen - beschikbare beroepsgerichte middelen - onderwijsondersteunende materialen De analyse voedt de jaarplanning. Link: https://tpo-mbo.nl/tpo/index.php?title=Opstellen_teamplan (BusinessObject) Teamplan Het daadwerkelijk toewijzen (alloceren) van middelen ten behoeve van het onderwijs van de komende periode (BusinessProcess) Inzetten middelen AccessRelationship W AssociationRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 05-10-2021 06:41:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 05-10-2021 06:41:11 CEST
ArchiMate-element Inzetplanning mensen en middelen
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-49fda20a-a420-331c-6189-e4da1ca4d7fe
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Inzetplanning mensen en middelen
Documentatie  : Definitie:

De verzameling van de in tijd geplande capaciteit van medewerkers en middelen.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: HORA Naam: Inzetplanning Definitie: De verzameling van de in tijd geplande capaciteit van medewerkers en middelen.

Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-4bf32104-d7b7-54d2-3c55-82c0f7641e88
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Middel
ArchiMate-views  : 
Relaties  :