Beheer kwaliteits indicatoren

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > MORA > ApplicationServices > Beheer kwaliteits indicatoren
Het registreren van kpi s, het vastleggen van gegevens m.b.t. deze kpi's, het rapporteren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden:
 • Onderwijsproces
 • Examinering & diplomering
 • Schoolklimaat
 • Onderwijsresultaten
 • Kwaliteitszorg en ambitie
 • Financieel Beheer
Contextdiagram
Het registreren van kpi s, het vastleggen van gegevens m.b.t. deze kpi's, het rapporteren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationService) Beheer kwaliteits indicatoren Resultaat * De organisatie voldoet aan de (benoemde) kwaliteitseisen en wetgeving. Vastgelegd in * Kwaliteitsplan of  -agenda (BusinessProcess) Borgen (onderwijs)kwa- liteit en wetgeving Een systeem dat risico- en kwaliteitsmanagement ondersteunt. (ApplicationComponent) Kwaliteit management systeem Het team verbindt de instelling- en schoolvisie op onderwijs en leren met de eigen situatie en inzichten en vertaalt deze voor de opleiding, met zijn specifieke kenmerken en niveau, naar het leren van studenten dat hen voorbereidt op wat het werkveld, en de toekomstige ontwikkelingen daarin, van beginnende beroepsbeoefenaars vraagt. De visie op examinering is een afgeleide van de algemene visie op de kwaliteit van het onderwijs. De visie geeft richting aan het examenbeleid: de inhoudelijke, procesmatige en organisatorische keuzes. Een voorbeeld van een organisatorisch keuze is: ‘we examineren alles zelf’ of ‘we besteden de examinering zoveel mogelijk uit’. Een voorbeeld van een procesmatige keuze is: ‘we betrekken het beroepenveld bij alle processen van de examinering’. De examenvisie van een sector binnen een mbo-school is een afgeleide van de examenvisie van de gehele school. MOGELIJKE PROCESSTAPPEN * Verzamel eerder opgestelde visiedocumenten over onderwijs en/of examinering. * Neem het jaarverslag van de examencommissie van vorig jaar door en bepaal welke aanbevelingen waardevol zijn om op te nemen. * Bepaal welke in- en externe partijen een bijdrage leveren aan het opstellen dan wel herformuleren of aanscherpen van de examenvisie. * Beleg een of meerdere (al dan niet begeleide) sessies met de betrokkenen om tot een kernachtige examenvisie te komen, die past bij de cultuur en mogelijkheden van de organisatie. Gebruik hierbij eventueel het servicedocument Visievorming examinering. * Leg de visie vast in een document (of op andere wijze) en bepaal op welke manier u de visie deelt en overdraagt aan de rest van de organisatie. * Dien de examenvisie in voor vaststelling. (BusinessProcess) Opstellen visie onderwijs en examinering ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 07-10-2021 17:04:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 07-10-2021 17:04:21 CEST
ArchiMate-element Beheer kwaliteits indicatoren
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : ApplicationService
Element-id  : Id-5f9201a0-9a45-83db-1592-9535eaaf59ab
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Beheer kwaliteits indicatoren
Documentatie  : Het registreren van kpi s, het vastleggen van gegevens m.b.t. deze kpi's, het rapporteren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden:
 • Onderwijsproces
 • Examinering & diplomering
 • Schoolklimaat
 • Onderwijsresultaten
 • Kwaliteitszorg en ambitie
 • Financieel Beheer
ArchiMate-views  : 
Relaties  :