Aanmelden

Proces Aanmelden
De student meldt zich voor aan voor een opleiding bij de mbo-school. In deze keten heeft de actie 'aanmelden' betrekking op één opleiding, studenten kunnen zich voor meer dan één opleiding aanmelden bij één of meerdere MBO-scholen. Na de aanmelding door de student wordt de aanmelding bevestigd. Vervolgens start de informatie en communicatie namens de instelling of opleiding richting de student.

In dit proces wordt gevraagd of er sprake is van een ondersteuningsbehoefte. Als dat het geval is, dan zal er later bij de instelling een uitgebreide intake plaatsvinden waarin die ondersteuningsbehoefte wordt bepaald en vastgelegd.


Input

Aanmelding

Output
Ontvangstbevestiging aanmelding
Hoofdproces
Het proces Aanmelden valt in het volgende hoofdproces:
Procesdomein
Het proces Aanmelden valt in het volgende procesdomein:
Contextdiagram
De student meldt zich voor aan voor een opleiding bij de mbo-school. In deze keten heeft de actie 'aanmelden' betrekking op één opleiding, studenten kunnen zich voor meer dan één opleiding aanmelden bij één of meerdere MBO-scholen. Na de aanmelding door de student wordt de aanmelding bevestigd. Vervolgens start de informatie en communicatie namens de instelling of opleiding richting de student. In dit proces wordt gevraagd of er sprake is van een ondersteuningsbehoefte. Als dat het geval is, dan zal er later bij de instelling een uitgebreide intake plaatsvinden waarin die ondersteuningsbehoefte wordt bepaald en vastgelegd. (BusinessProcess) Aanmelden Het schriftelijke verzoek om een student toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding. (BusinessObject) Aanmelding Resultaat * Aangemelde studenten (inclusief doorstroom) Vastgelegd in * Aanmelding als student in het student informatie systeem. (BusinessProcess) Aanmelden (incl. doorstroom) Het ondersteunen van het initieel registreren van iemands aanmelding voor een opleiding (ApplicationService) Opleiding aanmelding dienst Deze activiteit wordt in de meeste gevallen binnen het inschrijfproces uitgevoerd, namelijk: * De student heeft zich aangemeld; * De student is doorverwezen door een opleiding binnen de instelling of door een andere instelling; * De student heeft zich aangemeld naar aanleiding van een opleidingstraject dat door zijn/haar werkgever wordt ingezet. De aanmelding via het aanmeldformulier wordt gecontroleerd en verwerkt. Tijdens de verwerking wordt gecheckt of de student toelaatbaar is, beschikt over een geldige verblijfsstatus en mogelijk op uitzonderingsdoelgroepen die door de instelling zijn benoemd. Na de administratieve intake wordt de student doorverwezen naar de onderwijsintake. De student kan ook worden doorverwezen naar een andere plek of zich terug trekken wegens gebrek aan belangstelling. (BusinessProcess) Uitvoeren administratiev- e intake Het (ondersteunen bij het) maken van een financiële offerte betreffende door de instelling aangeboden goederen of diensten . (BusinessProcess) Offreren Na het voorlichten van de potentiële nieuwe studenten begint het werven. In deze fase maakt de aspirant-student een keuze voor een opleiding en voor een mbo-school waar hij/zij deze opleiding gaat volgen. Aspirant-studenten die aan de vooropleidingseisen voldoen melden zich uiterlijk 1 april aan. Als zij ook deelnemen aan eventuele verplichte intake-activiteiten hebben zij toelatingsrecht tot de mbo-opleiding van hun eerste keuze. Beschrijving van het proces * Werven van aspirant-studenten d.m.v. wervingsactiviteiten. * Geven van voorlichting aan aspirant-studenten over de intakeprocedure. (BusinessProcess) Werven aspirant studenten AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 08-04-2024 14:21:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 14:21:01 CEST
ArchiMate-element Aanmelden
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-61dd19d2-85e0-451f-788e-ec0774573e27
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Aanmelden
Documentatie  : De student meldt zich voor aan voor een opleiding bij de mbo-school. In deze keten heeft de actie 'aanmelden' betrekking op één opleiding, studenten kunnen zich voor meer dan één opleiding aanmelden bij één of meerdere MBO-scholen. Na de aanmelding door de student wordt de aanmelding bevestigd. Vervolgens start de informatie en communicatie namens de instelling of opleiding richting de student. In dit proces wordt gevraagd of er sprake is van een ondersteuningsbehoefte. Als dat het geval is, dan zal er later bij de instelling een uitgebreide intake plaatsvinden waarin die ondersteuningsbehoefte wordt bepaald en vastgelegd.
Input  : Aanmelding
Output  : Ontvangstbevestiging aanmelding
MORA-type  : Proces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :