Aanmelden

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
Proces Aanmelden
De student meldt zich voor één opleiding aan bij de MBO-school. In deze keten heeft de actie 'aanmelden' betrekking op één opleiding, studenten kunnen zich voor meer dan één opleiding aanmelden bij één of meerdere MBO-scholen. Na de aanmelding door de student via de website wordt de aanmelding bevestigd. Vervolgens start de informatie en communicatie namens de instelling of opleiding richting de student.

BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen digitale aanmelding van de aspirant-student.

2. Verzenden van een ontvangstbevestiging van de aanmelding met daarin het verzoek om het Digitaal Doorstroom Dossier aan te leveren.
Details
Proces

geen beschrijving

Input

Aanmelding

Output

De student meldt zich voor één opleiding aan bij de MBO-school. In deze keten heeft de actie 'aanmelden' betrekking op één opleiding, studenten kunnen zich voor meer dan één opleiding aanmelden bij één of meerdere MBO-scholen. Na de aanmelding door de student via de website wordt de aanmelding bevestigd. Vervolgens start de informatie en communicatie namens de instelling of opleiding richting de student.

BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen digitale aanmelding van de aspirant-student.

2. Verzenden van een ontvangstbevestiging van de aanmelding met daarin het verzoek om het Digitaal Doorstroom Dossier aan te leveren.
Procesdomein
Het proces Aanmelden valt in het volgende hoofdproces:
Procesdomein
Het proces Aanmelden valt in het volgende procesdomein:
Contextdiagram
De student meldt zich voor één opleiding aan bij de MBO-school. In deze keten heeft de actie 'aanmelden' betrekking op één opleiding, studenten kunnen zich voor meer dan één opleiding aanmelden bij één of meerdere MBO-scholen. Na de aanmelding door de student via de website wordt de aanmelding bevestigd. Vervolgens start de informatie en communicatie namens de instelling of opleiding richting de student. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen digitale aanmelding van de aspirant-student. 2. Verzenden van een ontvangstbevestiging van de aanmelding met daarin het verzoek om het Digitaal Doorstroom Dossier aan te leveren. (BusinessProcess) Aanmelden Definitie: Registratie van gegevens van een (potentiele) student benodigd om een onderwijsproduct of opleiding af te gaan nemen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Aanmelden Definitie: De potentiële deelnemer / opdrachtgever (vertegenwoordiger van een groep deelnemers) maakt zijn interesse kenbaar door middel van een aanmelding. Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Aanmelden_(Use_case) (BusinessObject) Aanmelding Resultaat * Aangemelde studenten (inclusief doorstroom) Vastgelegd in * Aanmelding als student in het student informatie systeem. (BusinessProcess) Aanmelden (incl. doorstroom) Het ondersteunen van het initieel registreren van iemands aanmelding voor een opleiding (ApplicationService) Opleiding aanmelding dienst Deze activiteit wordt uitgevoerd in de volgende gevallen: * de aspirant student heeft zich aangemeld; * de student is doorverwezen door een andere instelling of opleiding binnen de instelling; * de student heeft zich aangemeld naar aanleiding van een opleidingstraject dat door zijn/haar werkgever wordt ingezet. De aanmelding via het aanmeldformulier wordt gecontroleerd en verwerkt. Tijdens de verwerking wordt gecheckt of de student toelaatbaar is, beschikt over een geldige verblijfsstatus en mogelijk op uitzonderingsdoelgroepen die door de instelling zijn benoemd. De uitkomst van de check kan zijn: * Aanmelding van de student is gecontroleerd op wettelijke toelaatbaarheid de student wordt doorverwezen voor de onderwijs intake en/of ingeschreven in de opleiding * De student wordt doorverwezen naar de uitgebreide intake binnen de instelling. of * Doorverwijzing door de instelling van potentiële deelnemer naar elders of *Terugtrekken door potentiële deelnemer wegens gebrek aan belangstelling" BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Bewaken en ontvangen van het Digitaal Doorstroom Dossier. 2. Uitvoeren van de controle op de toelatingseisen/-voorwaarden. 3. Plannen afspraken voor het uitvoeren van de onderwijsintake. 4. Mailen van de afspraak voor het uitvoeren van de onderwijsintake naar de aspirant-student. (BusinessProcess) Uitvoeren administratiev- e intake Na het voorlichten van de aspirant studenten vinden de wervingsactiviteiten plaats. In deze fase maakt de aspirant student een keuze voor een opleiding en bij welke school hij/zij deze opleiding gaat volgen. Aspirant-studenten die aan de vooropleidingseisen voldoen, zich uiterlijk 1 april aanmelden en aan de eventuele verplichte kennismakingsactiviteiten deelnemen, hebben toelatingsrecht tot de mbo-opleiding van hun eerste keuze. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Werven van aspirant-studenten d.m.v. wervingsactiviteiten. 2. Geven van voorlichting aan aspirant-studenten over de intakeprocedure. (BusinessProcess) Werven aspirant studenten AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 06-03-2022 15:41:44 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 15:41:44 CET
ArchiMate-element Aanmelden
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-61dd19d2-85e0-451f-788e-ec0774573e27
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Aanmelden
Documentatie  : De student meldt zich voor één opleiding aan bij de MBO-school. In deze keten heeft de actie 'aanmelden' betrekking op één opleiding, studenten kunnen zich voor meer dan één opleiding aanmelden bij één of meerdere MBO-scholen. Na de aanmelding door de student via de website wordt de aanmelding bevestigd. Vervolgens start de informatie en communicatie namens de instelling of opleiding richting de student.

BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen digitale aanmelding van de aspirant-student.

2. Verzenden van een ontvangstbevestiging van de aanmelding met daarin het verzoek om het Digitaal Doorstroom Dossier aan te leveren.
Input  : Aanmelding
Output  : Ontvangstbevestiging aanmelding
MORA-type  : Proces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :