Aanmelden

Proces Aanmelden
De student meldt zich voor één opleiding aan bij de MBO-school. In deze keten heeft de actie 'aanmelden' betrekking op één opleiding, studenten kunnen zich voor meer dan één opleiding aanmelden bij één of meerdere MBO-scholen. Na de aanmelding door de student via de website wordt de aanmelding bevestigd. Vervolgens start de informatie en communicatie namens de instelling of opleiding richting de student.


Input

Aanmelding

Output
Ontvangstbevestiging aanmelding
Hoofdproces
Het proces Aanmelden valt in het volgende hoofdproces:
Procesdomein
Het proces Aanmelden valt in het volgende procesdomein:
Contextdiagram
De student meldt zich voor één opleiding aan bij de MBO-school. In deze keten heeft de actie 'aanmelden' betrekking op één opleiding, studenten kunnen zich voor meer dan één opleiding aanmelden bij één of meerdere MBO-scholen. Na de aanmelding door de student via de website wordt de aanmelding bevestigd. Vervolgens start de informatie en communicatie namens de instelling of opleiding richting de student. (BusinessProcess) Aanmelden Registratie van gegevens van een (potentiele) student benodigd om een onderwijsproduct of opleiding af te gaan nemen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Aanmelden Definitie: De potentiële deelnemer / opdrachtgever (vertegenwoordiger van een groep deelnemers) maakt zijn interesse kenbaar door middel van een aanmelding. (BusinessObject) Aanmelding Resultaat * Aangemelde studenten (inclusief doorstroom) Vastgelegd in * Aanmelding als student in het student informatie systeem. (BusinessProcess) Aanmelden (incl. doorstroom) Het ondersteunen van het initieel registreren van iemands aanmelding voor een opleiding (ApplicationService) Opleiding aanmelding dienst Deze activiteit wordt in de meeste gevallen binnen het inschrijfproces uitgevoerd, namelijk: * De aspirant-student heeft zich aangemeld; * De student is doorverwezen door een opleiding binnen de instelling of door een andere instelling; * De student heeft zich aangemeld naar aanleiding van een opleidingstraject dat door zijn/haar werkgever wordt ingezet. De aanmelding via het aanmeldformulier wordt gecontroleerd en verwerkt. Tijdens de verwerking wordt gecheckt of de student toelaatbaar is, beschikt over een geldige verblijfsstatus en mogelijk op uitzonderingsdoelgroepen die door de instelling zijn benoemd. In de meeste gevallen wordt de student na deze controle doorverwezen naar de onderwijsintake en/of staat hij/zij ingeschreven voor de opleiding. In sommige gevallen wordt de student doorverwezen naar de uitgebreide intake binnen de mbo-school. De student kan ook worden doorverwezen naar een andere plek of zich terug trekken wegens gebrek aan belangstelling. (BusinessProcess) Uitvoeren administratiev- e intake Na het voorlichten van de potentiële nieuwe studenten begint het werven. In deze fase maakt de aspirant-student een keuze voor een opleiding en voor een mbo-school waar hij/zij deze opleiding gaat volgen. Aspirant-studenten die aan de vooropleidingseisen voldoen melden zich uiterlijk 1 april aan. Als zij ook deelnemen aan eventuele verplichte intake-activiteiten hebben zij toelatingsrecht tot de mbo-opleiding van hun eerste keuze. Beschrijving van het proces * Werven van aspirant-studenten d.m.v. wervingsactiviteiten. * Geven van voorlichting aan aspirant-studenten over de intakeprocedure. (BusinessProcess) Werven aspirant studenten AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 20-04-2023 17:14:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 17:14:47 CEST
ArchiMate-element Aanmelden
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-61dd19d2-85e0-451f-788e-ec0774573e27
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Aanmelden
Documentatie  : De student meldt zich voor één opleiding aan bij de MBO-school. In deze keten heeft de actie 'aanmelden' betrekking op één opleiding, studenten kunnen zich voor meer dan één opleiding aanmelden bij één of meerdere MBO-scholen. Na de aanmelding door de student via de website wordt de aanmelding bevestigd. Vervolgens start de informatie en communicatie namens de instelling of opleiding richting de student.
Input  : Aanmelding
Output  : Ontvangstbevestiging aanmelding
MORA-type  : Proces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :