Id-883fe99f45ec430aa8ff6887e7670219

ArchiMate-modellen > MORA > TriggeringRelationships > Id-883fe99f45ec430aa8ff6887e7670219
Contextdiagram
Na de aanmelding, administratieve intake en onderwijsintake wordt de student geplaatst, met uitzondering van de volgende situaties: * De student voldoet niet aan eventuele aanvullende eisen; * Er zijn niet voldoende opleidingsplekken; * Er is een instroombeperking. In dit geval wordt de student niet direct geplaatst, maar kan er een wachttijd of een lotingsprocedure zijn. Wanneer voor een opleiding onvoldoende arbeidsmarktperspectief is en/of onvoldoende beschikbare BPV-plaatsen en/of onvoldoende onderwijscapaciteit (zoals lesruimten) kan een instelling besluiten tot het inzetten van een numerus fixus (instroombeperking). Deze instroombeperking kan door opleidingen in het mbo worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen of op basis van een loting. Studenten die niet direct geplaatst worden of waarbij sprake is van loting, worden op een wachtlijst geplaatst. Deze wachtlijst wordt door de instelling op volgorde van binnenkomst afgehandeld of er wordt na 1 april geloot onder de tot dan toe aangemelde studenten. De plaatsing is de basis voor de juridische verhouding tussen student en mbo-school die door middel van een onderwijsovereenkomst wordt bevestigd. Pas na het ondertekenen van de onderwijsverbintenis en de uitwisseling met DUO is de inschrijving juridisch geldig. (BusinessProcess) Plaatsen student Via ROD (voorheen BRON) worden inschrijvingen, diploma’s en BPV-gegevens van de studenten uitgewisseld met DUO. ROD bestaat uit 2 registers; Onderwijsdeelname (OD) en Onderwijsresultaten (OR). De bekostiging van instellingen is mede afhankelijk van de juiste uitwisseling met ROD. Aanleidingen voor de uitwisseling met ROD:: * Nieuwe (of gewijzigde) onderwijsovereenkomst * Nieuwe (of gewijzigde) BPV-verbintenis * Uitschrijving met uitvalsreden anders dan diplomering * Gegevens over diplomering en het behalen van generieke examenonderdelen (BusinessProcess) Uitwisselen met ROD TriggeringRelationship Deze svg is op 30-04-2023 13:51:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-04-2023 13:51:05 CEST