Aanmelding

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
Informatieobject Aanmelding
Definitie:

Registratie van gegevens van een (potentiele) student benodigd om een onderwijsproduct of opleiding af te gaan nemen.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Aanmelden Definitie: De potentiële deelnemer / opdrachtgever (vertegenwoordiger van een groep deelnemers) maakt zijn interesse kenbaar door middel van een aanmelding.

Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Aanmelden_(Use_case)
Beschikbaarheid
Laag
Integriteit
Hoog
Vertrouwelijkheid
Laag
Contextdiagram
Definitie: Registratie van gegevens van een (potentiele) student benodigd om een onderwijsproduct of opleiding af te gaan nemen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Aanmelden Definitie: De potentiële deelnemer / opdrachtgever (vertegenwoordiger van een groep deelnemers) maakt zijn interesse kenbaar door middel van een aanmelding. Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Aanmelden_(Use_case) (BusinessObject) Aanmelding De student meldt zich voor één opleiding aan bij de MBO-school. In deze keten heeft de actie 'aanmelden' betrekking op één opleiding, studenten kunnen zich voor meer dan één opleiding aanmelden bij één of meerdere MBO-scholen. Na de aanmelding door de student via de website wordt de aanmelding bevestigd. Vervolgens start de informatie en communicatie namens de instelling of opleiding richting de student. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen digitale aanmelding van de aspirant-student. 2. Verzenden van een ontvangstbevestiging van de aanmelding met daarin het verzoek om het Digitaal Doorstroom Dossier aan te leveren. (BusinessProcess) Aanmelden Definitie: Een persoon ingeschreven bij een instelling die een onderwijsovereenkomst heeft of wil gaan afsluiten. Dit omvat deelnemende studenten, aspirant studenten en alumni. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Student Definitie: Onderwijsdeelnemer in het MBO of HO. Link: https://www.begrippenxl.nl/duo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Flod.duo.nl%2Fterm%2FStudent (BusinessObject) Student Definitie: Het materiaal waarin de onderwijsaanbieder naar buiten (bijvoorbeeld naar potentiele studenten) communiceert over het opleidingenaanbod. Onder het informatiemateriaal vallen bijvoorbeeld brochures en de website. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Informatiemat- eriaal Definitie: Een door de instelling afgegeven advies aan de (potentiële) student over diens geschiktheid en capaciteit om een opleiding te volgen. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Intake resultaat Definitie: Het dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin gegevens over de student en zijn loopbaan relevant voor de instelling die de student een vervolgopleiding aanbiedt Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Doorstroom dossier AccessRelationship W AssociationRelationship doet AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship vanuit de vorige opleider Deze svg is op 06-03-2022 21:15:29 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 21:15:29 CET
ArchiMate-element Aanmelding
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-666a838e-d9bd-c5fd-ad85-545ec69f1566
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Aanmelding
Documentatie  : Definitie:

Registratie van gegevens van een (potentiele) student benodigd om een onderwijsproduct of opleiding af te gaan nemen.

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Aanmelden Definitie: De potentiële deelnemer / opdrachtgever (vertegenwoordiger van een groep deelnemers) maakt zijn interesse kenbaar door middel van een aanmelding.

Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Aanmelden_(Use_case)
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Laag
ArchiMate-views  : 
Relaties  :