Aanmelding

Informatieobject Aanmelding
Het schriftelijke verzoek om een student toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding.
Beschikbaarheid
Laag
Integriteit
Midden
Vertrouwelijkheid
Hoog
Contextdiagram
Het schriftelijke verzoek om een student toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding. (BusinessObject) Aanmelding Onderdeel van de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA), een ict-voorziening waarmee vo- en vso-scholen veilig en digitaal aanmeldinformatie van potentiële mbo-leerlingen uitwisselen. Deze gegevensverstrekking is een wettelijke verplichting sinds 1 september 2020, vastgelegd in de Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo. In afstemming met de onderwijsraden is deze dienst eind september 2022 door Kennisnet beëindigd. Scholen zullen gebruik maken van regionale faciliteiten of de gegevensverstrekking op een andere manier gaan regelen. De wettelijke verplichting blijft bestaan. De vmbo-, pro-, vavo- en vso-scholen moeten tussen 1 oktober en 1 februari een beperkte set gegevens aanleveren bij de gemeente over leerlingen die naar verwachting overstappen naar het mbo. De mbo-instellingen leveren vervolgens gegevens aan de scholen over de jongeren die zich bij hen hebben aangemeld. Gemeenten ontvangen een signaal als het aanmeldproces van een jongere stagneert. Het VVA-systeem bestaat uit drie koppelpunten die elk zorgen voor de benodigde informatie-uitwisseling, namelijk het vo-koppelpunt voor administraties van vo-scholen, het mbo-koppelpunt voor administraties van mbo-scholen, het gemeente-koppelpunt voor gemeentelijke administraties. Het mbo koppelpunt blijft, tot nader order, gewoon functioneren. Deze doet namelijk ook meer dan alleen VVA berichten. Het zorgt ook voor het statusoverzicht van een CAMBO aanmelding en het inzicht in meervoudig aanmelden. (ApplicationComponent) Koppelpunt MBO Grouping Koppelvlak CAMBO De student meldt zich voor aan voor een opleiding bij de mbo-school. In deze keten heeft de actie 'aanmelden' betrekking op één opleiding, studenten kunnen zich voor meer dan één opleiding aanmelden bij één of meerdere MBO-scholen. Na de aanmelding door de student wordt de aanmelding bevestigd. Vervolgens start de informatie en communicatie namens de instelling of opleiding richting de student. In dit proces wordt gevraagd of er sprake is van een ondersteuningsbehoefte. Als dat het geval is, dan zal er later bij de instelling een uitgebreide intake plaatsvinden waarin die ondersteuningsbehoefte wordt bepaald en vastgelegd. (BusinessProcess) Aanmelden Een systeem voor het plannen, inschrijven, afhandelen, verslagleggen en beoordelen van de intake van studenten. Dit zowel voor initiele aanmeldingen als voor tussentijdse loopbaanadviestrajecten (ApplicationComponent) Intake systeem Een systeem voor het beheren van gegevens van studenten zoals in- en uitschrijvingsgegevens, BPV-contractgegevens, bekostigingsgegevens, studieresultaten, diploma's, studentbegeleidingsgegevens, studievoortganggegevens Bijvoorbeeld: Eduarte Osiris Magister TP Ellucian (Sungard/SCT) Banner Student Oracle Peopelsoft Campus Solutions (ApplicationComponent) Kernregistratie systeem studenten (KRS) Een landelijk digitaal portaal voor het mbo waar een aspirant-student zich voor een opleiding kan aanmelden. Het is een generieke voorziening, dus niet instellingsspecifiek. Afkorting CAMBO (ApplicationComponent) Voorziening Centraal Aanmelden (CAMBO) Een systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling. Denk aan VVA, CA, PortalPlus enz.. (ApplicationComponent) Aanmeld systeem Een persoon die aan onderwijsactiviteiten deelneemt of dat wil gaan doen. Dit omvat ingeschreven studenten, potentiële studenten en alumni. (BusinessObject) Student Een door de instelling afgegeven advies aan de (potentiële) student over diens geschiktheid en capaciteit om een opleiding te volgen. (BusinessObject) Intake resultaat Het materiaal waarin de onderwijsaanbieder naar buiten (bijvoorbeeld naar potentiële studenten) communiceert over het opleidingenaanbod. Onder het informatiemateriaal vallen bijvoorbeeld brochures en de website. (BusinessObject) Informatiemat- eriaal Het dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin gegevens over de student en zijn loopbaan relevant voor de instelling die de student een vervolgopleiding aanbiedt (BusinessObject) Doorstroom dossier AccessRelationship R CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship doet AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship vanuit de vorige opleider Deze svg is op 05-04-2024 13:42:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:42:24 CEST
ArchiMate-element Aanmelding
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-666a838e-d9bd-c5fd-ad85-545ec69f1566
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Aanmelding
Documentatie  : Het schriftelijke verzoek om een student toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding.
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Hoog
ArchiMate-views  : 
Relaties  :