Studieroute beheer

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
Applicatieservice Studieroute beheer
Het beheren van studieroutes (NB - focus ligt op de verzameling van content/lesstof en niet op een verzameling van onderwijseenheden zoals een leerarrangement of een complete opleiding of een vak)) Denk aan het samenstellen, arrangeren of aaneenrijgen van lesmateriaal/leercontent voor een opleiding(deel)
Contextdiagram
Het beheren van studieroutes (NB - focus ligt op de verzameling van content/lesstof en niet op een verzameling van onderwijseenheden zoals een leerarrangement of een complete opleiding of een vak)) Denk aan het samenstellen, arrangeren of aaneenrijgen van lesmateriaal/leercontent voor een opleiding(deel) (ApplicationService) Studieroute beheer Een systeem voor het beheren van leercontent (LCMS) en het ondersteunen van het leerproces en de interactie tussen student en docent Denk aan: * het creeren van content * het arrangeren/organiseren van content, * aanbieden aan (groepen)studenten, * interactie/communicatie met studenten (uitnodigen, autoriseren, huiswerk indienen, afspraken vastleggen), * werken in projecten, * aanbieden assesments, quizzen, * bijhouden voortgang en formatieve resultaten Zoals: * CumLaude * Brightspace Opmerking: Dit begrip migreert richting een Learning Experience Platform of e-learning platform (ApplicationComponent) Leer management systeem (LMS) Gedurende de opleiding voert de student diverse leertaken uit. Deze leertaken worden door docenten en/of praktijkbegeleiders begeleid. Alle leertaken samen vormen de totale opleiding van de student. Naast beroepsgerichte leertaken betreft het ook taken gericht op taal, rekenen, keuzedelen etc.. Tijdens de BPV draait de student mee in de dagelijkse gang van zaken in het BPV-bedrijf. Binnen dat proces voert de student werkzaamheden uit en werkt aan beroepscompetenties. Ook voert de student BPV-opdrachten uit waarmee (delen van) kerntaken en werkprocessen geoefend worden. (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken RealizationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 07-10-2021 17:04:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 07-10-2021 17:04:20 CEST
ArchiMate-element Studieroute beheer
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : ApplicationService
Element-id  : Id-6f9cdad3-ba9f-926e-3885-5621536c2aa4
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Studieroute beheer
Documentatie  : Het beheren van studieroutes (NB - focus ligt op de verzameling van content/lesstof en niet op een verzameling van onderwijseenheden zoals een leerarrangement of een complete opleiding of een vak)) Denk aan het samenstellen, arrangeren of aaneenrijgen van lesmateriaal/leercontent voor een opleiding(deel)
ArchiMate-views  : 
Relaties  :