Zorgdossier beheer

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
Applicatieservice Zorgdossier beheer
Het plannen en registreren van geboden professionele zorg door bijv. psychologen of sociaal-emotionele zorgverleners
Contextdiagram
Het plannen en registreren van geboden professionele zorg door bijv. psychologen of sociaal-emotionele zorgverleners (ApplicationService) Zorgdossier beheer Ondersteunen student omvat in aanvulling op de reguliere begeleiding het signaleren van problemen, interveniëren en zorg verlenen. Probeem signaleren Als de student definitief geplaatst is en er geen of beperkte additionele begeleiding nodig blijkt te zijn, ligt het verlenen van eventuele ondersteuning alleen bij de studieloopbaanbegeleider. Als de studieloopbaanbegeleider echter een probleem signaleert dan wordt de trajectbegeleider erbij betrokken. Vanaf dit moment verlenen zowel de studieloopbaanbegeleider als de trajectbegeleider de benodigde ondersteuning aan de student. Interveniëren De trajectbegeleider verleent de ondersteuning op het moment dat er intensievere additionele begeleiding nodig blijkt te zijn. De studieloopbaanbegeleider blijft betrokken bij het begeleidingsproces van de student. Zorg verlenen De zorgverlening kan bestaan uit interne begeleiding en/of externe begeleiding. De trajectbegeleider en de aangewezen begeleider of instantie verlenen de ondersteuning. De studieloopbaanbegeleider blijft betrokken bij het begeleidingsproces van de student. (BusinessProcess) Ondersteunen student Een systeem voor het ondersteunen van het studentzorgproces zoals verleend door in-- of externe psychologen of sociaal-emotionele zorgverleners. (ApplicationComponent) Zorg systeem ServingRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 16-03-2022 18:56:48 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 16-03-2022 18:56:48 CET
ArchiMate-element Zorgdossier beheer
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : ApplicationService
Element-id  : Id-88747606-9b2f-c9f9-1b2d-8394199dcff4
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Zorgdossier beheer
Documentatie  : Het plannen en registreren van geboden professionele zorg door bijv. psychologen of sociaal-emotionele zorgverleners
ArchiMate-views  : 
Relaties  :