Aanmelden geroosterde activiteit

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Aanmelden geroosterde activiteit
In het gepubliceerde rooster kunnen leertaken zijn geroosterd waarvoor studenten zich kunnen aanmelden. Dit kan onderdeel zijn van hun persoonlijke leerroute. De student moet zich actief aanmelden voor zo'n geroosterde module, bijvoorbeeld omdat er een maximum aantal studenten kan worden toegelaten, of omdat studenten aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.
Details
Proces

De student meldt zich aan voor een (keuze)module in het rooster

Input

Gepubliceerd rooster, waarin modules zijn opgenomen waarvoor studenten zich kunnen aanmelden

Output

In het gepubliceerde rooster kunnen leertaken zijn geroosterd waarvoor studenten zich kunnen aanmelden. Dit kan onderdeel zijn van hun persoonlijke leerroute.

De student moet zich actief aanmelden voor zo'n geroosterde module, bijvoorbeeld omdat er een maximum aantal studenten kan worden toegelaten, of omdat studenten aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.
Procesdomein
Het proces Aanmelden geroosterde activiteit valt in het volgende hoofdproces:
Procesdomein
Het proces Aanmelden geroosterde activiteit valt in het volgende procesdomein:
Contextdiagram
In het gepubliceerde rooster kunnen leertaken zijn geroosterd waarvoor studenten zich kunnen aanmelden. Dit kan onderdeel zijn van hun persoonlijke leerroute. De student moet zich actief aanmelden voor zo'n geroosterde module, bijvoorbeeld omdat er een maximum aantal studenten kan worden toegelaten, of omdat studenten aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. (BusinessProcess) Aanmelden geroosterde activiteit Het publiceren van het rooster voor studenten en docenten. Dit gebeurt periodiek en na wijzigingen. (BusinessProcess) Publiceren rooster Het aanmelden/inschrijven door de student voor ingeroosterde eenheid zoals een les, toets of een evenement (ApplicationService) Aanmelding rooster activiteit Resultaat: * Optimale inzet van mensen en middelen ten behoeve van het onderwijs geven (docent/praktijkinstructeur) en onderwijs krijgen (student). Vastgelegd in: * (Individueel) rooster (studenten en docenten): jaar, periode, week en dag * Werkverdeling team (BusinessProcess) Plannen en roosteren De leervraag wordt tijdens het arrangeren uitgewerkt naar een concrete persoonlijke leerroute. Deze leerroute is een aaneenschakeling van leertaken die de student gaat uitvoeren tijdens de opleiding. De leerroute bestaat uit producten op het laagst mogelijke (en roosterbare) niveau uit de onderwijscatalogus en aangevuld met de randvoorwaarden, volgorde, keuzes e.d. om het plannen (roosteren) mogelijk te maken. Voor het bepalen van de leerroute van de student in de BPV is de matching tussen het leerbedrijf en de student van belang, want de student moet de leertaken kunnen uitvoeren bij het leerbedrijf. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: - Opstellen leerroute Op basis van de geformuleerde leervraag zoekt de begeleider de bijbehorende producten uit de onderwijscatalogus, waarbij rekening wordt gehouden met aanvullende eisen (volgorde, periode en voorwaarden). Wanneer er keuzemogelijkheden zijn, stelt de begeleider verschillende alternatieven op. - Vastleggen randvoorwaarden student per leertaak Als een student randvoorwaarden aangegeven bij het formuleren van de leervraag dan worden deze meegegeven bij de persoonlijke leerroute. - Controleren op normen voor onderwijstijd De leerroute van een individuele student moet worden gecontroleerd, of het past binnen de afgesproken normen voor onderwijstijd voor het betreffende jaar of periode van de opleiding. - Vastleggen persoonlijke leerroute - Afhandelen niet te arrangeren leervraag Als op basis van de geformuleerde leervraag geen passende leeroute kan worden opgesteld, dan kan de begeleider opnieuw in gesprek gaan met de student om de leervraag aan te passen. (BusinessProcess) Persoonlijke leerroute specificeren TriggeringRelationship ServingRelationship CompositionRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 08-03-2022 01:39:36 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 08-03-2022 01:39:36 CET
ArchiMate-element Aanmelden geroosterde activiteit
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-8e5ef910-c4e1-542c-c9f3-fd5d0d96984b
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Aanmelden geroosterde activiteit
Documentatie  : In het gepubliceerde rooster kunnen leertaken zijn geroosterd waarvoor studenten zich kunnen aanmelden. Dit kan onderdeel zijn van hun persoonlijke leerroute. De student moet zich actief aanmelden voor zo'n geroosterde module, bijvoorbeeld omdat er een maximum aantal studenten kan worden toegelaten, of omdat studenten aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.
Input  : Gepubliceerd rooster, waarin modules zijn opgenomen waarvoor studenten zich kunnen aanmelden
Output  : Aanmelding voor een (keuze)module
Proces  : De student meldt zich aan voor een (keuze)module in het rooster
MORA-type  : Proces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :