Persoonlijke leerroute beheer

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > MORA > ApplicationServices > Persoonlijke leerroute beheer
Het samenstellen, vastleggen en beheren van persoonlijke leerroutes van studenten (voorheen individuele leerarrangementen).
Contextdiagram
Het samenstellen, vastleggen en beheren van persoonlijke leerroutes van studenten (voorheen individuele leerarrangementen). (ApplicationService) Persoonlijke leerroute beheer De leervraag wordt tijdens het arrangeren uitgewerkt naar een concrete persoonlijke leerroute. Deze leerroute is een aaneenschakeling van leertaken die de student gaat uitvoeren tijdens de opleiding. De leerroute bestaat uit producten op het laagst mogelijke (en roosterbare) niveau uit de onderwijscatalogus en aangevuld met de randvoorwaarden, volgorde, keuzes e.d. om het plannen (roosteren) mogelijk te maken. Voor het bepalen van de leerroute van de student in de BPV is de matching tussen het leerbedrijf en de student van belang, want de student moet de leertaken kunnen uitvoeren bij het leerbedrijf. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: - Opstellen leerroute Op basis van de geformuleerde leervraag zoekt de begeleider de bijbehorende producten uit de onderwijscatalogus, waarbij rekening wordt gehouden met aanvullende eisen (volgorde, periode en voorwaarden). Wanneer er keuzemogelijkheden zijn, stelt de begeleider verschillende alternatieven op. - Vastleggen randvoorwaarden student per leertaak Als een student randvoorwaarden aangegeven bij het formuleren van de leervraag dan worden deze meegegeven bij de persoonlijke leerroute. - Controleren op normen voor onderwijstijd De leerroute van een individuele student moet worden gecontroleerd, of het past binnen de afgesproken normen voor onderwijstijd voor het betreffende jaar of periode van de opleiding. - Vastleggen persoonlijke leerroute - Afhandelen niet te arrangeren leervraag Als op basis van de geformuleerde leervraag geen passende leeroute kan worden opgesteld, dan kan de begeleider opnieuw in gesprek gaan met de student om de leervraag aan te passen. (BusinessProcess) Persoonlijke leerroute specificeren Een systeem voor het registreren en meten van de studievoortgang en resultaten van een student. (ApplicationComponent) Student volg systeem (SVS) ServingRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 07-10-2021 17:11:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 07-10-2021 17:11:29 CEST
ArchiMate-element Persoonlijke leerroute beheer
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : ApplicationService
Element-id  : Id-8ff934f8-b568-cf3a-02e8-11ba7da86404
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Persoonlijke leerroute beheer
Documentatie  : Het samenstellen, vastleggen en beheren van persoonlijke leerroutes van studenten (voorheen individuele leerarrangementen).
ArchiMate-views  : 
Relaties  :