Personeel systeem

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
Applicatie Personeel systeem
Een systeem dat de personeelsadministratie ondersteunt

Zoals beheren van: arbeidscontracten arbeidsvoorwaarden formatiegegevens personeelsontwikkelinggegevens declaraties personeelsdossiers arbogegevens werving en selectie (vacatures/sollicitaties) enz...

Bijvoorbeeld:

Youforce
Contextdiagram
Een systeem dat de personeelsadministratie ondersteunt Zoals beheren van: arbeidscontracten arbeidsvoorwaarden formatiegegevens personeelsontwikkelinggegevens declaraties personeelsdossiers arbogegevens werving en selectie (vacatures/sollicitaties) enz... Bijvoorbeeld: Youforce (ApplicationComponent) Personeel systeem Het beheren van medewerkergegevens zoals aanstellingsgegevens, contactgegevens, formele correspondentie e.d. (ApplicationService) Medewerker gegevens beheer Het voeren van de salarisadministratie zoals het uitbetalen van salarissen aan medewerkers. (ApplicationService) Salaris verwerking Dit procesgebied omvat alle secundaire processen om de mbo-school te laten functioneren. Het is lastig om deze scherp als hoofdprocessen te definiëren. Daarom is gekozen om in het hoofdprocesmodel de bedrijfsfuncties te benoemen. Deze zijn in onderliggende modellen uitgewerkt in processen. De organisatie van deze bedrijfsfuncties in afdelingen is binnen scholen verschillend ingericht. (Grouping) Bedrijfsvoering Het beheren van gegevens over sollicitaties (ApplicationService) Sollicitatie beheer Het registreren van ziekte en verlof van medewerkers (ApplicationService) Ziekte- en verlof administratie Ondersteunt het onboarding proces (het registreren, inwerken, voorzien van rechten, toekennen van rollen, ...) en offboarding proces (administreren, ontnemen rechten, ...) (ApplicationService) On- en offboarding Het beheren van gegevens over vacatures (ApplicationService) Vacature beheer Ondersteunt het bepalen van de formatie en het plannen van inzet van medewerkers (ApplicationService) Medewerker inzet beheer Het ondersteunen van het verwerken van declaraties, zoals gewerkte uren (tijdsregistratie) of gemaakte kosten voor de zaak (ApplicationService) Declaratie beheer RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 07-10-2021 17:05:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 07-10-2021 17:05:10 CEST
ArchiMate-element Personeel systeem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-94c0c63a-e311-2050-0be6-8d8140d01e91
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Personeel systeem
Documentatie  : Een systeem dat de personeelsadministratie ondersteunt

Zoals beheren van: arbeidscontracten arbeidsvoorwaarden formatiegegevens personeelsontwikkelinggegevens declaraties personeelsdossiers arbogegevens werving en selectie (vacatures/sollicitaties) enz...

Bijvoorbeeld:

Youforce
Source  : https://hora.surf.nl/index.php?title=Id-67fd9687-ab3c-2eb8-758c-73912ae0fe45,https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917322718
Source  : https://hora.surf.nl/index.php?title=Id-67fd9687-ab3c-2eb8-758c-73912ae0fe45,https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917322718
ArchiMate-views  : 
Relaties  :