Beëindigen inschrijving

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Beëindigen inschrijving
Beëindigen van de inschrijving waarmee de juridische verhouding tussen student en instelling wordt beeïndigd.


Input

Signaal tot uitschrijving

Output
Uitschrijving; Bewijs van uitschrijving
Hoofdproces
Het proces Beëindigen inschrijving valt in het volgende hoofdproces:
Procesdomein
Het proces Beëindigen inschrijving valt in het volgende procesdomein:
Contextdiagram
Beëindigen van de inschrijving waarmee de juridische verhouding tussen student en instelling wordt beeïndigd. (BusinessProcess) Beëindigen inschrijving Via ROD (voorheen BRON) worden inschrijvingen, diploma’s en BPV-gegevens van de studenten uitgewisseld met DUO. ROD bestaat uit 2 registers; Onderwijsdeelname (OD) en Onderwijsresultaten (OR). De bekostiging van instellingen is mede afhankelijk van de juiste uitwisseling met ROD. Aanleidingen voor de uitwisseling met ROD:: * Nieuwe (of gewijzigde) inschrijving * Nieuwe (of gewijzigde) BPV-overeenkomst * Uitschrijving met uitvalsreden anders dan diplomering * Gegevens over diplomering en het behalen van generieke examenonderdelen (BusinessProcess) Uitwisselen met ROD Het onderhouden van contact met alumni is belangrijk. Om oud-studenten te kunnen betrekken bij het onderwijs verzamelt de mbo-school informatie. Zo worden de kennis en ervaring die oud-studenten hebben geregistreerd, eventuele interesses en voorkeuren gepeild. Dit wordt vaak centraal geregeld. (BusinessProcess) Werven alumni Zodra de examencommissie van de mbo-school heeft vastgesteld dat alle resultaten van alle examenonderdelen aan de gestelde diploma- en exameneisen (de slaag-/zakregelingen) van de betreffende kwalificatie voldoen, reikt de commissie een diploma (of ander kwalificerend document) uit met een bijbehorende resultatenlijst. Wanneer de kandidaat in voldoende mate aan de eisen heeft voldaan, mag de examencommissie van de school het kwalificerend document uitreiken. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Aanmaken van het kwalificerende document (diploma, certificaat, mbo-verklaring etc.) op basis van het besluit over kwalificatie. 2. Uitprinten van het kwalificerende document (op waterkenmerk papier) 3. Ondertekenen van het kwalificerende document door de Examencommissie en onderwijsinstelling. 4. Uitreiken van het kwalificerende document aan de student. 5. Laten ondertekenen van het kwalificerende document door de student. 6. Archiveren van het kwalificerende document en het examendossier in het student informatiesysteem. 7. Geven van het verzoek tot uitschrijven van de student. (BusinessProcess) Diplomeren/ce- rtificeren Resultaat * Formele beëindiging van de bij de inschrijving aangegane wederzijdse verplichtingen. Vastgelegd in * Uitgeschreven student met beëindigde wederzijdse verplichtingen. (BusinessProcess) Uitschrijven Het administreren van uitschrijvingen, zoals het construeren van het bewijs van uitschrijving (ApplicationService) Uitschrijvingen beheer Het proces van het sturen van een factuur door de instelling (BusinessProcess) Factureren De uitschrijving bestaande uit onder andere de exitformulieren. Een exitformulier is een document waarop de reden en eventueel omstandigheden van het vertrek van een deelnemer wordt vastgelegd. (BusinessObject) Uitschrijving TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship CompositionRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 11-04-2024 12:01:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 12:01:16 CEST
ArchiMate-element Beëindigen inschrijving