Onderwijs begeleiding ondersteuning

ArchiMate-modellen > MORA > ApplicationServices > Onderwijs begeleiding ondersteuning
Tools die de docent ondersteunen bij het geven van inhoudelijke begeleiding, zoals feedback, reflectie, extra uitleg, bij de uitvoering van leertaken door de student.
Contextdiagram
Tools die de docent ondersteunen bij het geven van inhoudelijke begeleiding, zoals feedback, reflectie, extra uitleg, bij de uitvoering van leertaken door de student. (ApplicationService) Onderwijs begeleiding ondersteuning Het uitvoeren van onderwijsactiviteiten door een docent of praktijkbegeleider. Dit zijn in het rooster geplande of niet geplande onderwijsactiviten (zoals lessen, instructie in een les of praktijksituatie, bespreken van opdrachten) die erop gericht zijn dat studenten hun leertaken kunnen uitvoeren. (BusinessProcess) Uitvoeren onderwijs activiteiten Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermateriaal, de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen student en docent. (ApplicationComponent) Leer management systeem (LMS) Tijdens de opleiding wordt de student begeleid. Deze begeleiding vindt plaats tijdens alle onderwijsonderdelen die de student volgt op school en in de praktijk (BPV). De student heeft gedurende de opleiding te maken met verschillende begeleiders op school (docenten) en in de praktijk (praktijkopleiders). De student wordt begeleid bij het maken van loopbaankeuzes, keuzes voor keuzedelen, bpv en de uitvoering van leertaken. De begeleiding van de afzonderlijke begeleiders draagt bij aan de monitoring van de voortgang. Deze monitoring wordt uitgevoerd door de studieloopbaanbegeleider van de student. (BusinessProcess) Begeleiden student Resultaat * Inzicht in en bespreken van de voortgang van de student in zijn leerproces en ontwikkeling. * Kansen (versnellen/doorstroom/excelleren) en risico’s signaleren zodat een optimale leertijd wordt gerealiseerd en/of risico op uitval of vertraging wordt voorkomen Vastgelegd in * Geanalyseerd en besproken voortgang vastgelegd in voortgangsverslag, (bindend) studieadvies, signaal voor starten zorgproces (BusinessProcess) Begeleiden en monitoren voortgang ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 10-09-2023 06:03:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 10-09-2023 06:03:59 CEST
ArchiMate-element Onderwijs begeleiding ondersteuning
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : ApplicationService
Element-id  : Id-a513c652-7b6e-2dd6-a042-5e78a497f551
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Onderwijs begeleiding ondersteuning
Documentatie  : Tools die de docent ondersteunen bij het geven van inhoudelijke begeleiding, zoals feedback, reflectie, extra uitleg, bij de uitvoering van leertaken door de student.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :