Aanmelden examen

Na de beslissing dat de student toe is aan het examen(onderdeel), kan de aanmelding plaatsvinden. In bepaalde gevallen kan de student (extraneus) zonder onderwijs te volgen zich aanmelden voor een examen(onderdeel). Hierbij is geen sprake van besluitvorming door het ‘onderwijs’, maar bepaalt de student zelf of hij/zij wil deelnemen aan een examen(onderdeel).


Input

Examenaanvraag

Output
Examenaanmelding
Hoofdproces
Het proces Aanmelden examen valt in het volgende hoofdproces:
Procesdomein
Het proces Aanmelden examen valt in het volgende procesdomein:
Contextdiagram
Na de beslissing dat de student toe is aan het examen(onderdeel), kan de aanmelding plaatsvinden. In bepaalde gevallen kan de student (extraneus) zonder onderwijs te volgen zich aanmelden voor een examen(onderdeel). Hierbij is geen sprake van besluitvorming door het ‘onderwijs’, maar bepaalt de student zelf of hij/zij wil deelnemen aan een examen(onderdeel). (BusinessProcess) Aanmelden examen Het maken en aanbieden van een toets- of examenplanning en het afhandelen van inschrijvingen; - Aanmelding voor deelname aan een activiteit - Matchen van deelname verzoeken met beschikbare activiteiten en toewijzen van een moment voor deelname. (ApplicationService) Toets of examen planning en inschrijving In dit proces vindt een match plaats tussen de examenaanmelding van de student en het examenaanbod van de mbo-school en/of exameninstelling. Daarbij wordt bekeken of het aangevraagde examen, vastgesteld is door de examencommissie en afgenomen kan worden. Wanneer er voorwaarden aan de deelname van het examen zijn gesteld, wordt bekeken of de student hieraan voldoet (BusinessProcess) Matchen aanmelding en examen aanbod Resultaat * (Wettelijke) protocollen/voorwaarden m.b.t. vrijstelling, aanvraag examens, inkoop examens, hulpmiddelen, examencondities, ed. * Student die heeft bewezen dat hij/zij de vaardigheden bezit om de taak uit te voeren waarover hij/zij examen heeft afgelegd. Vastgelegd in * Handboek examinering * Exameninstrument * Afgenomen en beoordeeld examen  * Vastgestelde examenresultaten (examencommissie) (BusinessProcess) Examineren Wanneer de student één of meerdere leertaken heeft afgerond wordt besloten of de student dit met het bijbehorend examen kan afsluiten. In dit proces wordt op basis van de leerresultaten besloten of de student toe is aan het examen. Bij positief besluit wordt de examenaanvraag gedaan. Belangrijk uitgangspunt is dat studenten voldoende voorbereid en geëquipeerd aan een examen beginnen. Dit verhoogt de slagingskans. Ook sluit dit aan bij de heersende opvatting dat examinering de bevestiging is van al ontwikkelde vaardigheden, houding en kennis. (BusinessProcess) Beslissen over examen aanvraag ServingRelationship TriggeringRelationship CompositionRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 06-04-2024 14:45:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 14:45:15 CEST
ArchiMate-element Aanmelden examen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-b07aa2c2-a6ad-33bb-711a-2d8af6f9c2ae
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Aanmelden examen
Documentatie  : Na de beslissing dat de student toe is aan het examen(onderdeel), kan de aanmelding plaatsvinden. In bepaalde gevallen kan de student (extraneus) zonder onderwijs te volgen zich aanmelden voor een examen(onderdeel). Hierbij is geen sprake van besluitvorming door het ‘onderwijs’, maar bepaalt de student zelf of hij/zij wil deelnemen aan een examen(onderdeel).
Input  : Examenaanvraag
Output  : Examenaanmelding
MORA-type  : Proces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :