Leertaak

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
Informatieobject Leertaak
Definitie:

De kleinste eenheid in de kwalificatiestructuur (het geheel van kwalificatiedossier/kwalificatie/kerntaak/werkproces/leertaak). De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft.

Leertaken zijn onder te verdelen in: - theoretische leertaken - praktische leertaken - zelfstudie leertaken - BPV-leertaken

Gebruik in andere bronnen:
Beschikbaarheid
Middel
Integriteit
Hoog
Vertrouwelijkheid
Laag
Contextdiagram
Definitie: De kleinste eenheid in de kwalificatiestructuur (het geheel van kwalificatiedossier/kwalificatie/kerntaak/werkproces/leertaak). De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Leertaken zijn onder te verdelen in: - theoretische leertaken - praktische leertaken - zelfstudie leertaken - BPV-leertaken Gebruik in andere bronnen: (BusinessObject) Leertaak Clusteren van leertaken, d.w.z. het in een periode samen nemen van wat bij elkaar genomen kan worden. Dit is nodig om het onderwijs te kunnen organiseren en zowel medewerkers als middelen efficiënt te kunnen inzetten. Deze processtap is een belangrijke schakel in de overgang van meerjarenplanning naar jaarplanning en concrete roosters. Per opleiding vormen alle leertaken samen het onderwijsaanbod van die opleiding, over meerdere perioden en jaren heen. Er hoort een meerjarenplanning bij. Leerroutes van studenten bestaan uit het doen van geselecteerde leertaken, soms parallel soms opvolgend, ook over een langere periode. De meerjarenplanning en de gekozen leerroutes van de studenten samen vormen nog niet een geordend geheel dat in de vorm van roosters en planningen kan worden gegoten. Met het clusteren van leertaken in periodes door de roostermaker, in samenspraak met het team, ontstaat een geordend geheel. De clustering van leertaken is van invloed op de jaarplanning en de werkverdeling. (BusinessProcess) Clusteren leertaken BusinessProcess Voorbereiden en nazorg onderwijs activiteiten Definitie: De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Bij een BPV-leertaak gaat het om het verwerven van kennis en/of vaardigheden als onderdeel van de beroepspraktijkvorming. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) BPV leertaak Definitie: De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Bij een zelfstudie-leertaak verwerft de student kennis door zelfstandig leerstof te verwerken. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Zelfstudie- leertaak Definitie: De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Bij een theoretische leertaak gaat het om het verwerven van theoretische kennis. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Theoretische leertaak De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft. Bij een praktische leertaak gaat het om het verwerven van vaardigheden. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Praktische leertaak Definitie: Een onderscheidbaar geheel van kennis, inzicht en vaardigheden, dat onderdeel kan zijn van één of meer opleidingen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Opleidingsonderdeel Definitie: Een onderscheidbaar geheel van kennis, inzicht en vaardigheden, dat onderdeel kan zijn van één of meer opleidingen. Link: https://www.begrippenxl.nl/duo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Flod.duo.nl%2Fterm%2FOpleidingsonderdeel (BusinessObject) Opleidings- onderdeel Definitie: Geregistreerde aan- of afwezigheid van een student op een gepland tijdstip in een gespecificeerde omgeving. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Aan- en afwezigheid Definitie: Een formatieve beoordeling (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid beschrijving) dat niet meetelt voor de uiteindelijke kwalificering maar de lerende informatie geeft over de kwaliteit van zijn of haar leren. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Formatieve beoordeling Definitie: Een formatieve beoordeling (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid beschrijving) dat niet meetelt voor de uiteindelijke kwalificering maar de lerende informatie geeft over de kwaliteit van zijn of haar leren. Link: (BusinessObject) Formatieve beoordeling Definitie: Gegevens over de leerresultaten, de leerervaring, de begeleiding, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van een student. Het studentbegeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het zorgdossier ook het administratief dossier begeleidingsdossier en examendossier bevindt. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens Naam: Onderwijskundig rapport (paragraaf 2) Definitie: Het onderwijskundig rapport, bedoeld in artikel 42 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 43 van de Wet op de expertisecentra, kan geen andere gegevens bevatten dan: a. administratieve gegevens; b. gegevens over onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring; c. gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag; d. gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding; e. gegevens omtrent de verzuimhistorie. bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-234.html (BusinessObject) Student begeleiding dossier Definitie: Het uitvoeren van leertaken wordt ondersteund door voorzieningen. Hiermee wordt alles bedoeld wat het onderwijs mogelijk maakt. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Voorzieningen Definitie: Een werkproces is een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind heeft een resultaat en wordt als kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. Een werkproces bestaat dus nooit uit één handeling of gedraging. Meerdere werkprocessen kunnen gelijktijdig lopen. Dat ze een begin en eind hebben wil niet per se zeggen dat ze na elkaar komen maar dat ze duidelijk te onderscheiden zijn van andere werkprocessen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Werkprocessen Definitie: Een werkproces is een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind heeft een resultaat en wordt als kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. Een werkproces bestaat dus nooit uit één handeling of gedraging. Meerdere werkprocessen kunnen gelijktijdig lopen. Dat ze een begin en eind hebben wil niet per se zeggen dat ze na elkaar komen maar dat ze duidelijk te onderscheiden zijn van andere werkprocessen. Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Werkprocessen (BusinessObject) Werkproces Definitie: Een verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie die iemands vaardigheden kennis en scholing illustreren. Relatie/overlap met andere bronnen: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Begrippen (BusinessObject) Portfolio AccessRelationship W AccessRelationship W SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship bestaat uit Jef: of bij? (AssociationRelationship) bij AssociationRelationship krijgt AssociationRelationship voortgang wordt bijgehouden in AssociationRelationship wordt ondersteund door AssociationRelationship wordt uitgewekt in AssociationRelationship wordt vastgelegd in Deze svg is op 06-10-2021 23:04:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 06-10-2021 23:04:57 CEST
ArchiMate-element Leertaak
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-be2dc6b8-cf25-4bd4-2950-2a4c2e4f2ffa
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Leertaak
Documentatie  : Definitie:

De kleinste eenheid in de kwalificatiestructuur (het geheel van kwalificatiedossier/kwalificatie/kerntaak/werkproces/leertaak). De leertaak is de onderwijsactiviteit waarin de student kennis en/of vaardigheden verwerft.

Leertaken zijn onder te verdelen in: - theoretische leertaken - praktische leertaken - zelfstudie leertaken - BPV-leertaken

Gebruik in andere bronnen:
Beschikbaarheid  : Middel
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Laag
ArchiMate-views  : 
Relaties  :