Beoordelen bewijsstukken

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Beoordelen bewijsstukken
Als de bewijzen verzameld zijn, worden deze objectief en onafhankelijk beoordeeld om vast te stellen of daarmee aan de exameneisen is voldaan.


Input

EVC-portfolio

Output
EVC-beoordeling
Hoofdproces
Het proces Beoordelen bewijsstukken valt in het volgende hoofdproces:
Procesdomein
Het proces Beoordelen bewijsstukken valt in het volgende procesdomein:
Contextdiagram
Als de bewijzen verzameld zijn, worden deze objectief en onafhankelijk beoordeeld om vast te stellen of daarmee aan de exameneisen is voldaan. (BusinessProcess) Beoordelen bewijsstukken De student verzamelt bewijsstukken om de vrijstellingsaanvraag te ondersteunen. De eisen waaraan deze bewijsstukken moeten voldoen zijn vastgelegd in de onderwijs- en examenregeling. Dit zijn bijvoorbeeld elders behaalde examen- of toetsresultaten. (BusinessProcess) Verzamelen bewijsstukken Het ondersteunen van de student bij het beheren van zijn portfolio (ApplicationService) Portfolio beheer Resultaat * (Wettelijke) protocollen/voorwaarden m.b.t. vrijstelling, aanvraag examens, inkoop examens, hulpmiddelen, examencondities, ed. * Student die heeft bewezen dat hij/zij de vaardigheden bezit om de taak uit te voeren waarover hij/zij examen heeft afgelegd. Vastgelegd in * Handboek examinering * Exameninstrument * Afgenomen en beoordeeld examen  * Vastgestelde examenresultaten (examencommissie) (BusinessProcess) Examineren Net als een examenresultaat stelt de examencommissie ook formeel het resultaat van de beoordeling van bewijsstukken vast, wat leidt tot het verlenen van een vrijstelling voor een examen en toevoeging aan het examendossier. (BusinessProcess) Verlenen vrijstelling Een besluit, op basis van het EVC-portfolio aan vrijstellingen dat is ingediend, of eerder verworven competenties leiden tot een vrijstelling. (BusinessObject) Vrijstellingsbe- sluit TriggeringRelationship ServingRelationship CompositionRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 08-04-2024 14:41:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 14:41:23 CEST
ArchiMate-element Beoordelen bewijsstukken
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-dacc1e8d-382d-e539-8e52-2a44fbedf799
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Beoordelen bewijsstukken
Documentatie  : Als de bewijzen verzameld zijn, worden deze objectief en onafhankelijk beoordeeld om vast te stellen of daarmee aan de exameneisen is voldaan.
Input  : EVC-portfolio
Output  : EVC-beoordeling
MORA-type  : Proces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :