Toets of examen planning en inschrijving

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > MORA > ApplicationServices > Toets of examen planning en inschrijving
Het maken en aanbieden van een toets- of examenplanning en het afhandelen van inschrijvingen;

- Aanmelding voor deelname aan een activiteit

- Matchen van deelname verzoeken met beschikbare activiteiten en toewijzen van een moment voor deelname.
Contextdiagram
Het maken en aanbieden van een toets- of examenplanning en het afhandelen van inschrijvingen; - Aanmelding voor deelname aan een activiteit - Matchen van deelname verzoeken met beschikbare activiteiten en toewijzen van een moment voor deelname. (ApplicationService) Toets of examen planning en inschrijving Na de beslissing dat de student toe is aan het examen(onderdeel), kan de aanmelding plaatsvinden. In bepaalde gevallen kan de student (extraneus) zonder onderwijs te volgen zich aanmelden voor een examen(onderdeel). Hierbij is geen sprake van besluitvorming door het ‘onderwijs’, maar bepaalt de student zelf of hij/zij wil deelnemen aan een examen(onderdeel). (BusinessProcess) Aanmelden examen Systeem voor het inplannen van toetsen en examens, publiceren van de planning, inschrijven door studenten. (ApplicationComponent) Toets- en examenplanni- ng- en inschrijfsystee- m In dit proces vindt een match plaats tussen de examenaanmelding van de student en het examenaanbod van de mbo-school en/of exameninstelling. Daarbij wordt bekeken of het aangevraagde examen, vastgesteld is door de examencommissie en afgenomen kan worden. Wanneer er voorwaarden aan de deelname van het examen zijn gesteld, wordt bekeken of de student hieraan voldoet (BusinessProcess) Matchen aanmelding en examen aanbod Wanneer de student één of meerdere leertaken heeft afgerond wordt besloten of de student dit met het bijbehorend examen kan afsluiten. In dit proces wordt op basis van de leerresultaten besloten of de student toe is aan het examen. Bij positief besluit wordt de examenaanvraag gedaan. Belangrijk uitgangspunt is dat studenten voldoende voorbereid en geëquipeerd aan een examen beginnen. Dit verhoogt de slagingskans. Ook sluit dit aan bij de heersende opvatting dat examinering de bevestiging is van al ontwikkelde vaardigheden, houding en kennis. (BusinessProcess) Beslissen over examen aanvraag ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 05-03-2022 05:32:20 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-03-2022 05:32:20 CET
ArchiMate-element Toets of examen planning en inschrijving
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : ApplicationService
Element-id  : Id-e6d47579-9c5d-318a-b2cb-bfc4af558c31
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Toets of examen planning en inschrijving
Documentatie  : Het maken en aanbieden van een toets- of examenplanning en het afhandelen van inschrijvingen;

- Aanmelding voor deelname aan een activiteit

- Matchen van deelname verzoeken met beschikbare activiteiten en toewijzen van een moment voor deelname.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :