Aangeboden opleiding

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessObjects > Aangeboden opleiding
Informatieobject Aangeboden opleiding
Een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven.
Beschikbaarheid
Laag
Integriteit
Hoog
Vertrouwelijkheid
Laag
Contextdiagram
Een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Het passend aanbod van opleidingen wordt periodiek bepaald door degenen die daartoe bevoegd zijn en is gebaseerd op analyse van de kwalificatiestructuur, van de omgeving met het oog op afspraken in de regio, de arbeidsmarkt in verband met het perspectief voor studenten en alumni en de eigen sterke en zwakke punten. Het gaat hierbij zowel over het aanbod van bekostigde opleidingen, als opleidingen in de derde leerweg. Ook de beslissing welke keuzedelen zullen worden aangeboden is gebaseerd op deze analyses. Na vaststelling worden onderwijsplan en examenplan gemaakt voor de vastgestelde opleidingen. (BusinessProcess) Vaststellen opleidingen aanbod Een systeem voor de registratie en het beheer van de verzameling opleidingen en cursussen van de instellling; ook wel het onderwijsaanbod genoemd. Bijvoorbeeld: OERknal (ApplicationComponent) Opleidingen beheer systeem Het beheren van het onderwijsaanbod inclusief de onderwijsprogramma's (voorheen referentie-arrangementen) en keuzedelen (ApplicationService) Opleiding aanbod beheer Het uitwisselen van gegevens tussen bron- en doelsystemen De zogenoemde connecting services, orchestration en service bus. * Enterprise Application Integration * Gateways * Message Broker * ESB (ApplicationService) Integratie dienst Grouping Koppelvlak RIO Register waarin de basisgegevens van zowel de onderwijsinrichting van onderwijsinstellingen is vastgelegd (organisatiestructuur, onderewijslocaties, onderwijsaanbod) als van de onderwijserkenning (erkenningen, licenties). Beide sets van basisgegevens zijn aan elkaar gerelateerd. (ApplicationComponent) Register Instellingen en Opleidingen (RIO) Een landelijk digitaal portaal voor het mbo waar een aspirant-student zich voor een opleiding kan aanmelden. Het is een generieke voorziening, dus niet instellingsspecifiek. Afkorting CAMBO (ApplicationComponent) Voorziening Centraal Aanmelden (CAMBO) Een organisatie die door een bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijs aanbieder Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Een opleidingseenheid kan beschreven worden naar het waardedocument dat de student ontvangt na het afronden van de aangeboden opleiding. In dat geval kent de opleidingseenheid de volgende varianten: * diploma-opleiding * branche-opleiding * certificaat-opleiding * maatwerk-opleiding (BusinessObject) Opleidings eenheid De visie van de onderwijsaanbieder op het aangeboden onderwijs en de examinering daarvan. De onderwijs- en examenvisie is een vertaling van de strategische plannen van de onderwijsaanbieder. (BusinessObject) Onderwijs en examenvisie Het geheel van opleiding dat door de instelling wordt aangeboden. (BusinessObject) Opleidingen overzicht AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship biedt AssociationRelationship is van het soort AssociationRelationship wordt aangeboden vanuit AggregationRelationship wordt vastgelegd in Deze svg is op 08-04-2024 13:47:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 13:47:24 CEST
ArchiMate-element Aangeboden opleiding
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-e723f9e6-adfc-40a1-0527-ee1b75b380dc
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Aangeboden opleiding
Documentatie  : Een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven.
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Laag
ArchiMate-views  : 
Relaties  :