Aangeboden opleiding

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > MORA > BusinessObjects > Aangeboden opleiding
Informatieobject Aangeboden opleiding
Definitie:

Een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven.

  • Leerdoelen

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: RIO Naam: Aangeboden opleiding Definitie: Een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. Link: https://www.rio-onderwijs.nl/informatieobjecten-2

Bron: DUO Naam: Aangeboden opleiding Definitie: Een Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaald vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie.

Link: http://lod.onderwijsregistratie.nl/term/AangebodenMboOpleiding
Beschikbaarheid
Middel
Integriteit
Hoog
Vertrouwelijkheid
Laag
Contextdiagram
Definitie: Een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. * Leerdoelen Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: RIO Naam: Aangeboden opleiding Definitie: Een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. Link: https://www.rio-onderwijs.nl/informatieobjecten-2 Bron: DUO Naam: Aangeboden opleiding Definitie: Een Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaald vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie. Link: http://lod.onderwijsregistratie.nl/term/AangebodenMboOpleiding (BusinessObject) Aangeboden opleiding Het passend aanbod van opleidingen wordt periodiek bepaald door degenen die daartoe bevoegd zijn en is gebaseerd op analyse van de kwalificatiestructuur, van de omgeving met het oog op afspraken in de regio, de arbeidsmarkt in verband met het perspectief voor studenten en alumni en de eigen sterke en zwakke punten. Het gaat hierbij zowel over het aanbod van bekostigde opleidingen, als opleidingen in de derde leerweg. Ook de beslissing welke keuzedelen zullen worden aangeboden is gebaseerd op deze analyses. Na vaststelling worden onderwijsplan en examenplan gemaakt voor de vastgestelde opleidingen. (BusinessProcess) Vaststellen opleidingen aanbod Definitie: Een organisatie die door een bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Onderwijsaanbieder Definitie: Een organisatie die door een bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. Link: http://lod.onderwijsregistratie.nl/term/Onderwijsaanbieder Bron: RIO Naam: Onderwijsaanbieder Definitie: Een organisatie die bevoegd onderwijs verzorgt. De instelling kan meerdere uitvoeringsvormen hebben waardoor een onderwijsinstelling 1 of meerdere BRIN codes kan vertegenwoordigen en één of meerdere rechtspersonen kan omvatten. Link: https://www.rio-onderwijs.nl/informatieobjecten-2 (zie: WIE: Onderwijsaanbieder en Onderwijsaanbiedersgroep) (BusinessObject) Onderwijs aanbieder Definitie: Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Een opleidingseenheid kan beschreven worden naar het waardedocument dat de student ontvangt na het afronden van de aangeboden opleiding. In dat geval kent de opleidingseenheid de volgende varianten: - diploma-opleiding - branche-opleiding - certificaat-opleiding - maatwerk-opleiding Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Opleidingseenheid Definitie: Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Een samenhangend geheel van vakken, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. Voorbeelden: Kwalificatie in het MBO Bachelor in het WO Profiel in het VO Link: http://lod.onderwijsregistratie.nl/term/Opleidingseenheid (BusinessObject) Opleidings eenheid Definitie: De visie van de onderwijsaanbieder op het aangeboden onderwijs en de examinering daarvan. De onderwijs- en examenvisie is een vertaling van de strategische plannen van de onderwijsaanbieder. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Onderwijs en examenvisie Definitie: (BusinessObject) Opleidingen overzicht AccessRelationship W AssociationRelationship biedt AssociationRelationship is van het soort AssociationRelationship wordt aangeboden vanuit AggregationRelationship wordt vastgelegd in Deze svg is op 07-03-2022 20:34:57 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2022 20:34:57 CET
ArchiMate-element Aangeboden opleiding
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-e723f9e6-adfc-40a1-0527-ee1b75b380dc
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Aangeboden opleiding
Documentatie  : Definitie:

Een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven.

  • Leerdoelen

Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: RIO Naam: Aangeboden opleiding Definitie: Een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. Link: https://www.rio-onderwijs.nl/informatieobjecten-2

Bron: DUO Naam: Aangeboden opleiding Definitie: Een Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaald vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie.

Link: http://lod.onderwijsregistratie.nl/term/AangebodenMboOpleiding
Beschikbaarheid  : Middel
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Laag
ArchiMate-views  : 
Relaties  :