(Eigen) Dossier

Informatieobject (Eigen) Dossier
Het dossier van de student tijdens zijn gehele leerloopbaan. In het (eigen) dossier verzamelt de student zijn eigen leerproducten.
Beschikbaarheid
Laag
Integriteit
Midden
Vertrouwelijkheid
Midden
Contextdiagram
Het dossier van de student tijdens zijn gehele leerloopbaan. In het (eigen) dossier verzamelt de student zijn eigen leerproducten. (BusinessObject) (Eigen) Dossier Na de aanmelding, administratieve intake en onderwijsintake wordt de student geplaatst, met uitzondering van de volgende situaties: * De student voldoet niet aan eventuele aanvullende eisen; * Er zijn niet voldoende opleidingsplekken; * Er is een instroombeperking. In dit geval wordt de student niet direct geplaatst, maar kan er een wachttijd of een lotingsprocedure zijn. Wanneer voor een opleiding onvoldoende arbeidsmarktperspectief is en/of onvoldoende beschikbare BPV-plaatsen en/of onvoldoende onderwijscapaciteit (zoals lesruimten) kan een instelling besluiten tot het inzetten van een numerus fixus (instroombeperking). Deze instroombeperking kan door opleidingen in het mbo worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen of op basis van een loting. Studenten die niet direct geplaatst worden of waarbij sprake is van loting, worden op een wachtlijst geplaatst. Deze wachtlijst wordt door de instelling op volgorde van binnenkomst afgehandeld of er wordt na 1 april geloot onder de tot dan toe aangemelde studenten. De plaatsing is de basis voor de juridische verhouding tussen student en mbo-school die door middel van een inschrijving wordt bevestigd. Pas na inschrijving en de uitwisseling daarvan met ROD is de inschrijving juridisch geldig. (BusinessProcess) Plaatsen student Een verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie die iemands vaardigheden kennis en scholing illustreren. (BusinessObject) Portfolio Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een opleiding, keuzedeel, deelkwalificatie of module door een onderwijsaanbieder. (BusinessObject) Waarde document (diploma / certificaat) AccessRelationship W AggregationRelationship wordt vastgelegd in AggregationRelationship wordt vastgelegd in Deze svg is op 08-04-2024 13:47:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 13:47:14 CEST
ArchiMate-element (Eigen) Dossier
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-eea122a0-db75-057b-b287-190c9a3cea60
ArchiMate-model  : MORA
Label  : (Eigen) Dossier
Documentatie  : Het dossier van de student tijdens zijn gehele leerloopbaan. In het (eigen) dossier verzamelt de student zijn eigen leerproducten.
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
ArchiMate-views  : 
Relaties  :