(Eigen) Dossier

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
Informatieobject (Eigen) Dossier
Definitie:

Het dossier van de student tijdens zijn gehele leerloopbaan. In het (eigen) dossier verzamelt de student zijn eigen leerproducten.

Relatie/overlap met andere bronnen:
Beschikbaarheid
Laag
Integriteit
Hoog
Vertrouwelijkheid
Middel
Contextdiagram
Definitie: Het dossier van de student tijdens zijn gehele leerloopbaan. In het (eigen) dossier verzamelt de student zijn eigen leerproducten. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) (Eigen) Dossier Het plaatsen van student in de opleiding. De plaatsing is daarnaast ook de basis voor de juridische verhouding tussen student en instelling die door middel van een onderwijsverbintenis wordt bekrachtigd. Wanneer voor een opleiding onvoldoende arbeidsmarktperspectief is en/of onvoldoende beschikbare bpv-plaatsen en/of onvoldoende onderwijscapaciteit (zoals lesruimten) kan een instelling besluiten tot het inzetten van een numerus fixus (instroombeperking). Deze instroombeperking kan door opleidingen in het mbo worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen of op basis van een loting. Studenten die niet direct geplaatst worden of waarbij sprake is van loting, worden op een wachtlijst geplaatst. Deze wachtlijst wordt door de instelling op volgorde van binnenkomst afgehandeld of er wordt na 1 april geloot onder de tot dan toe aangemelde studenten. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Beslissen op basis van het aanmelddossier of de aspirant-student wordt geplaatst. 2. Mailen van de uitkomst van het plaatsingsbesluit aan de aspirant-student. 3. Overdragen van het aanmelddossier t.b.v. het opstellen van de onderwijsovereenkomst. 4. Uitwisselen van de gegevens met BRON (ID check, nationaliteit, verblijfstitel, personalia) (BusinessProcess) Plaatsen student Definitie: Een verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie die iemands vaardigheden kennis en scholing illustreren. Relatie/overlap met andere bronnen: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Begrippen (BusinessObject) Portfolio Definitie: Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een opleiding, keuzedeel, deelkwalificatie of module door een onderwijsaanbieder. Gebruik in andere bronnen: Bron: HORA Naam: Waardedocument Definitie: Het bewijsstuk van een eindoordeel over het voltooien van een promotie, opleiding, minor of onderwijseenheid door een instelling. Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-a0d981d3-8cb5-fef5-f760-dc62919c0737 (BusinessObject) Waarde document (diploma / certificaat) AccessRelationship W AggregationRelationship wordt vastgelegd in AggregationRelationship wordt vastgelegd in Deze svg is op 05-03-2022 23:57:25 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-03-2022 23:57:25 CET
ArchiMate-element (Eigen) Dossier
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-eea122a0-db75-057b-b287-190c9a3cea60
ArchiMate-model  : MORA
Label  : (Eigen) Dossier
Documentatie  : Definitie:

Het dossier van de student tijdens zijn gehele leerloopbaan. In het (eigen) dossier verzamelt de student zijn eigen leerproducten.

Relatie/overlap met andere bronnen:
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Middel
ArchiMate-views  : 
Relaties  :