Registreren vrijstellingen

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Registreren vrijstellingen
Op basis van eerder behaalde onderdelen van de opleiding of eerder opgedane werkervaring kan de student vrijstellingen aanvragen bij de examencommissie. Vaak worden eventuele vrijstellingen besproken tijdens de intake. De vrijstellingen kunnen door de examencommissie verleend worden op beroepsgerichte en generieke examenonderdelen. De verleende vrijstellingen worden opgenomen in het examendossier van de student. Een student hoeft dan geen examen te doen.

In het geval van vrijstelling op basis van eerder opgedane werkervaring spreken we van Erkennen van Verworven Competenties (EVC).

Naast vrijstelling voor examens kan de student vrijstellingen aanvragen voor onderwijs. Deze vrijstelling wordt niet door de examencommissie, maar door het onderwijsteam verleend.


Input

Toegewezen vrijstellingen

Output
Geregistreerde vrijstellingen
Hoofdproces
Het proces Registreren vrijstellingen valt in het volgende hoofdproces:
Procesdomein
Het proces Registreren vrijstellingen valt in het volgende procesdomein:
Contextdiagram
Op basis van eerder behaalde onderdelen van de opleiding of eerder opgedane werkervaring kan de student vrijstellingen aanvragen bij de examencommissie. Vaak worden eventuele vrijstellingen besproken tijdens de intake. De vrijstellingen kunnen door de examencommissie verleend worden op beroepsgerichte en generieke examenonderdelen. De verleende vrijstellingen worden opgenomen in het examendossier van de student. Een student hoeft dan geen examen te doen. In het geval van vrijstelling op basis van eerder opgedane werkervaring spreken we van Erkennen van Verworven Competenties (EVC). Naast vrijstelling voor examens kan de student vrijstellingen aanvragen voor onderwijs. Deze vrijstelling wordt niet door de examencommissie, maar door het onderwijsteam verleend. (BusinessProcess) Registreren vrijstellingen Het besluit dat de onderwijsaanbieder neemt dat een student niet hoeft deel te nemen aan een onderwijseenheid en dat hierin geen examen afgelegd hoeft te worden. Onder andere het EVC-traject kan leiden tot één of meerdere vrijstellingen. (BusinessObject) Vrijstelling De leervraag van een student wordt tijdens dit proces uitgewerkt naar een persoonlijke leerroute die bestaat uit de opleidingsonderdelen waarvoor de student heeft gekozen. Het onderwijsprogramma bestaat uit een planbaar geheel aan opleidingsonderdelen, dat model staat voor de persoonlijke leerroute van een student. De student kan daarin nog keuzes maken, wat resulteert in een persoonlijke leerroute. Deze opleidngsonderdelen bestaan uit leertaken die de student gaat uitvoeren tijdens de opleiding. De persoonlijke leerroute wordt aangevuld met randvoorwaarden, volgorde, keuzes e.d. om het plannen (roosteren) mogelijk te maken. Voor het bepalen van de leerroute van de student in de BPV is de matching tussen het leerbedrijf en de student ook nog van belang, want de student moet de leertaken kunnen uitvoeren bij het leerbedrijf. (BusinessProcess) Persoonlijke leerroute specificeren Het beheren van gegevens over deelnemers zoals NAW-gegevens (incl. adresmutaties), overdracht-, vrijstelling-, bekostigings- en diplomagegevens, formele correspondentie, gemaakte afspraken (ApplicationService) Student gegevens beheer Een planbaar geheel van opleidingsonderdelen, waarvoor het onderwijsprogramma model staat, dat afgestemd is op de leervraag van de student. Een leerroute bestaat uit een verzameling opleidingsonderdelen aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin de student deze wil volgen. (BusinessObject) Persoonlijke leerroute Het vastleggen van summatieve resultaten & structuren (ApplicationService) Summatief resultaten beheer Nadat de administratieve waarin vooral is gekeken naar de toelatingsvoorwaarden, wordt vervolgens een onderwijsintake uitgevoerd. In deze intake wordt bijvoorbeeld het beroepsbeeld geschetst en krijgt de student een beter beeld van de opleiding. Dit kan onder andere bevatten: * een begeleidingsadvies; * overzicht van aan te vragen vrijstellingen; * de eerste keuzes in de leerroute van de student. In sommige gevallen wordt de student doorverwezen naar de uitgebreide intake binnen de mbo-school. Wanneer de student bij de aanmelding heeft aangegeven dat er sprake is van een ondersteuningsbehoefte, dan wordt er altijd een uitgebreide intake gedaan. De intaker legt het resultaat van de intake vast in het begeleidingsdossier van de student. (BusinessProcess) Uitvoeren onderwijs intake Resultaat: Overzicht van verwerkte mutaties (inclusief historie): * welke studenten volgen welke opleiding (crebo/cohort e.d.) met welke vakken/cursussen en resultaten, * welke docenten en met welke expertise (inzetbaarheid) verbonden zijn aan welke opleiding en vakken. Vastgelegd in: * Up to date gegevens (zoals opleiding, vakken/cursussen, resultaten, docent, rollen, ed.) met bijgewerkte overeenkomsten (BusinessProcess) Onderwijs en studenten administreren AccessRelationship W TriggeringRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship TriggeringRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 09-04-2024 23:13:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 09-04-2024 23:13:06 CEST
ArchiMate-element Registreren vrijstellingen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-fc575b62-391a-29ac-ec54-b3c1b7f5f715
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Registreren vrijstellingen
Documentatie  : Op basis van eerder behaalde onderdelen van de opleiding of eerder opgedane werkervaring kan de student vrijstellingen aanvragen bij de examencommissie. Vaak worden eventuele vrijstellingen besproken tijdens de intake. De vrijstellingen kunnen door de examencommissie verleend worden op beroepsgerichte en generieke examenonderdelen. De verleende vrijstellingen worden opgenomen in het examendossier van de student. Een student hoeft dan geen examen te doen.

In het geval van vrijstelling op basis van eerder opgedane werkervaring spreken we van Erkennen van Verworven Competenties (EVC).

Naast vrijstelling voor examens kan de student vrijstellingen aanvragen voor onderwijs. Deze vrijstelling wordt niet door de examencommissie, maar door het onderwijsteam verleend.
Input  : Toegewezen vrijstellingen
Output  : Geregistreerde vrijstellingen
MORA-type  : Proces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :