Inkopen en aanbesteden met hogere kwaliteit en lagere kosten

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken


Stappenplan

 • Bepaal het proces waarop het aan te schaffen product of dienst betrekking heeft. Betrek de proceseigenaar als opdrachtgever voor de aanschaf

 • Bepaal in hoeverre je school in de uitvoering van dit proces uniek is binnen de sector en daarmee afwijkt van de MORA

 • Ga op zoek naar scholen die eenzelfde product of dienst willen aanschaffen en bepaal in hoeverre je kunt samenwerken op basis van de MORA

 • Gebruik de MORA om (gezamenlijk) de benodigde basisvoorzieningen te beschrijven

 • Bepaal de inkoopstrategie en voer deze uit (aanbesteden, via Surf of direct)

Voordelen

 • Flexibiliteit door heldere afspraken: de MORA geeft aan hoe een mbo-school in de basis werkt. De gezamenlijk gemaakte beschrijving van de processen, applicatieservices en het informatiemodel zorgt voor standaardisatie binnen de sector. 
 • Voldoen aan wet- en regelgeving: in de MORA is veel wet- en regelgeving verwerkt en de modellen bieden een basis om gezamenlijk beleid te formuleren. Daardoor is het eenvoudiger om te voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Sluitende informatievoorziening: de MORA zorgt voor één taal binnen en tussen mbo-scholen en richting de aanbieders vanuit de markt.
 • Sterk staan richting leveranciers en OCW: door de MORA-modellen als basis voor de inkoop te gebruiken, staan mbo-scholen sterker richting leveranciers. Daarbij mogen we verwachten dat leveranciers de inhoud van de MORA kennen. De kwaliteit stijgt en de kosten dalen als meerdere mbo-scholen gezamenlijk inkopen.

Uitgangspunten

 • Het proceseigenaarschap van het proces, waarop het aan te schaffen product of dienst betrekking heeft, is belegd.
 • Scholen zijn voor meer dan 80% hetzelfde. Als een systeem met bijbehorende administratieve organisatie voldoet bij een andere vergelijkbare MBO school, voldoet deze in de basis ook bij jouw school.