Introductie BIV-classificatie

De informatieobjecten in de MORA zijn voorzien van een BIV-classificatie. Deze BIV-classificatie geeft aan wat de mate van Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid is die geldt voor een informatieobject op een schaal van Laag, Midden, Hoog. Die classificatie kan worden gebruikt om te bepalen welke maatregelen voor informatiebeveiliging en privacy passend zijn voor de processen en applicaties waarin deze informatieobjecten gebruikt worden.

We maken voor de BIV-classificatie gebruik van het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy van de ROSA. Daarin is gedefinieerd op welke wijze je tot een passende BIV-classificatie kunt komen en wat de daarbij geadviseerde maatregelen zijn. De BIV-classificatie van de MORA is op basis van dit certificeringsschema gemaakt.

In de MORA is het volgende te vinden.

  • De Toelichting BIV-classificatie geeft een korte toelichting op de verschillende niveaus van Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid
  • De BIV-classificatie geeft het totaaloverzicht van de BIV-classificatie van alle informatieobjecten van de MORA