Koppelvlak CAMBO

Onderdeel van de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA), een ict-voorziening waarmee vo- en vso-scholen veilig en digitaal aanmeldinformatie van potentiële mbo-leerlingen uitwisselen. Deze gegevensverstrekking is een wettelijke verplichting sinds 1 september 2020, vastgelegd in de Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo. In afstemming met de onderwijsraden is deze dienst eind september 2022 door Kennisnet beëindigd. Scholen zullen gebruik maken van regionale faciliteiten of de gegevensverstrekking op een andere manier gaan regelen. De wettelijke verplichting blijft bestaan. De vmbo-, pro-, vavo- en vso-scholen moeten tussen 1 oktober en 1 februari een beperkte set gegevens aanleveren bij de gemeente over leerlingen die naar verwachting overstappen naar het mbo. De mbo-instellingen leveren vervolgens gegevens aan de scholen over de jongeren die zich bij hen hebben aangemeld. Gemeenten ontvangen een signaal als het aanmeldproces van een jongere stagneert. Het VVA-systeem bestaat uit drie koppelpunten die elk zorgen voor de benodigde informatie-uitwisseling, namelijk het vo-koppelpunt voor administraties van vo-scholen, het mbo-koppelpunt voor administraties van mbo-scholen, het gemeente-koppelpunt voor gemeentelijke administraties. Het mbo koppelpunt blijft, tot nader order, gewoon functioneren. Deze doet namelijk ook meer dan alleen VVA berichten. Het zorgt ook voor het statusoverzicht van een CAMBO aanmelding en het inzicht in meervoudig aanmelden. (ApplicationComponent) Koppelpunt MBO Register waarin basisgegevens, vrijstellingsgegevens,verzuimgegevens, diplomagegevens en persoonsgebonden nummers van onderwijsdeelnemers zijn opgenomen. De basisgegevens omvatten, naast de identificerende gegevens, gegevens met betrekking tot: a. de onderwijsinstelling waar de onderwijsdeelnemer is of was ingeschreven; b. de datum van in- en uitschrijving bij de desbetreffende onderwijsinstelling. Sinds 2021 valt een aantal registers bij DUO (waaronder BRON) onder 1 register, het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). (ApplicationComponent) Register Onderwijsdeelnemers (ROD) Register waarin de basisgegevens van zowel de onderwijsinrichting van onderwijsinstellingen is vastgelegd (organisatiestructuur, onderewijslocaties, onderwijsaanbod) als van de onderwijserkenning (erkenningen, licenties). Beide sets van basisgegevens zijn aan elkaar gerelateerd. (ApplicationComponent) Register Instellingen en Opleidingen (RIO) Een landelijk digitaal portaal voor het mbo waar een aspirant-student zich voor een opleiding kan aanmelden. Het is een generieke voorziening, dus niet instellingsspecifiek. Afkorting CAMBO (ApplicationComponent) Voorziening Centraal Aanmelden (CAMBO) Een systeem voor het beheren van gegevens van studenten zoals in- en uitschrijvingsgegevens, BPV-contractgegevens, bekostigingsgegevens, studieresultaten, diploma's, studentbegeleidingsgegevens, studievoortganggegevens Bijvoorbeeld: Eduarte Osiris Magister TP Ellucian (Sungard/SCT) Banner Student Oracle Peopelsoft Campus Solutions (ApplicationComponent) Kernregistratie systeem studenten (KRS) Een systeem voor de registratie en het beheer van de verzameling opleidingen en cursussen van de instellling; ook wel het onderwijsaanbod genoemd. Bijvoorbeeld: OERknal (ApplicationComponent) Opleidingen beheer systeem Een systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling. Denk aan VVA, CA, PortalPlus enz.. (ApplicationComponent) Aanmeld systeem Een systeem voor het plannen, inschrijven, afhandelen, verslagleggen en beoordelen van de intake van studenten. Dit zowel voor initiele aanmeldingen als voor tussentijdse loopbaanadviestrajecten (ApplicationComponent) Intake systeem Grouping Koppelvlak RIO Een (cluster van) verblijfsobject(en) waar een onderwijsvolger zich kan inschrijven op opleidingen, die daar door een onderwijsaanbieder worden aangeboden. (BusinessObject) Onderwijs locatie Een organisatie die door een bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijs aanbieder Een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Grouping Koppelvlak CAMBO Het schriftelijke verzoek om een student toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding. (BusinessObject) Aanmelding De plaatsing of deelname van een student in een opleiding. (BusinessObject) Plaatsing AccessRelationship R AccessRelationship R FlowRelationship Status aanmelding FlowRelationship Persoons- en vooropleidinggegevens FlowRelationship Persoons- en vooropleidin- gsgegevens AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R FlowRelationship Instellings- en opleidingsge- gevens (het opleidingsaa- nbod) AccessRelationship W AccessRelationship RW Inschrijvingen, studentgegevens, examenresultaten, BPV gegevens, verzuimgegevens (FlowRelationship) Inschrijvingsg- egevens en examenresult- aten AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship heeft AssociationRelationship biedt Deze svg is op 06-04-2024 04:21:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 04:21:25 CEST
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

Klik hier om het diagram te downloaden.

Voor een aantal koppelvlakken is een aparte view ontwikkeld, om inzichtelijk te maken welke informatieobjecten zijn betrokken bij de uitwisseling. Het gaat dan met namen om enkele sectorvoorzieningen (de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) en de vooziening voor Centraal Aanmelden MBO (Cambo)). Daarnaast is de complexe uitwisseling met de systemen voor de planning, afnamen en beoordeling van digitale examens in een view weergegeven.

In de toekomst zullen er mogelijk meer koppelvlakken op deze manier in kaar worden gebracht. De volgende views voor koppelvlakken zijn beschikbaar.