Koppelvlak Examinering

Systeem voor het inplannen van toetsen en examens, publiceren van de planning, inschrijven door studenten. (ApplicationComponent) Toets- en examenplanning- en inschrijfsysteem Systeem voor het afnemen van toetsen en examens, denk aan een veilige afnameomgeving (BLDC - bootable lock down client) Bijvoorbeeld: * Safetyboot * Facet * QMP (ApplicationComponent) Toets- en examen afname systeem Een systeem dat het automatisch nakijken toetsen van examens en toetsen ondersteunt. (ApplicationComponent) Toets en examen inlever & beoordeling systeem Een systeem voor het registreren en meten van de studievoortgang en resultaten van een student. (ApplicationComponent) Student volg systeem (SVS) Grouping Uitwisseling examenresultaat De beoordeling van summatief gemaakt werk. De BPV-beoordeling is een vorm van examenbeoordeling. (BusinessObject) Examen beoordeling Een formeel door de instelling geregistreerde waardering (bewijs van prestatie) van de instelling van een door een student uitgevoerde opdracht. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: FORA Naam: Examenresultaat Definitie: Analyses en scores over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, gebruikt voor Examen- en toetsresultaatgegevens. Link: https://www.wikixl.nl/wiki/fora/index.php/FORA/id-cf4bad1e-639f-47c0-a553-33b8a3340855 (BusinessObject) Examen resultaat Grouping Uitwisseling examendeelname Verzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Rooster Definitie: Verzameling individuele arrangementen gekoppeld aan middelen en voor een bepaalde periode in de tijd uitgezet. Bron: HORA Naam: Rooster Definitie: De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. Link: https://hora.surf.nl/index.php/Id-8d2b0c2d-c6ae-f278-0a98-a110131a8914 (BusinessObject) Rooster Een onderzoek naar kennis, inzicht, houding en vaardigheden van de student, op basis waarvan de instelling na beoordeling een formeel bewijs van prestatie toekent. (BusinessObject) Examen De registratie van een formele activiteit (lees examensessie) waarin een examen wordt afgenomen. (BusinessObject) Examen deelname AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship met AssociationRelationship wordt afgenomen tijdens Deze svg is op 21-04-2023 11:47:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2023 11:47:57 CEST
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

Klik hier om het diagram te downloaden.

Voor een aantal koppelvlakken is een aparte view ontwikkeld, om inzichtelijk te maken welke informatieobjecten zijn betrokken bij de uitwisseling. Het gaat dan met namen om enkele sectorvoorzieningen (de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) en de vooziening voor Centraal Aanmelden MBO (Cambo)). Daarnaast is de complexe uitwisseling met de systemen voor de planning, afnamen en beoordeling van digitale examens in een view weergegeven.

In de toekomst zullen er mogelijk meer koppelvlakken op deze manier in kaar worden gebracht. De volgende views voor koppelvlakken zijn beschikbaar.