Koppelvlak RIO

Grouping Koppelvlak RIO Een (cluster van) verblijfsobject(en) waar een onderwijsvolger zich kan inschrijven op opleidingen, die daar door een onderwijsaanbieder worden aangeboden. (BusinessObject) Onderwijs locatie Een systeem voor de registratie en het beheer van de verzameling opleidingen en cursussen van de instellling; ook wel het onderwijsaanbod genoemd. Bijvoorbeeld: OERknal (ApplicationComponent) Opleidingen beheer systeem Het beheren van het onderwijsaanbod inclusief de onderwijsprogramma's (voorheen referentie-arrangementen) en keuzedelen (ApplicationService) Opleiding aanbod beheer Een organisatie die door een bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijs aanbieder Een opleidingseenheid die door een onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. Een opleidingseenheid kan beschreven worden naar het waardedocument dat de student ontvangt na het afronden van de aangeboden opleiding. In dat geval kent de opleidingseenheid de volgende varianten: * diploma-opleiding * branche-opleiding * certificaat-opleiding * maatwerk-opleiding (BusinessObject) Opleidings eenheid Een opleiding die leidt tot een diploma. (BusinessObject) Diploma opleiding Een opleiding die leidt tot een certificaat. (BusinessObject) Certificaat opleiding Een opleiding voor een specifieke branche die niet valt binnen de bestaande kwalificatiestructuur. (BusinessObject) Branche opleiding Een opleiding op maat voor een organisatie, instelling, of groep van personen. (BusinessObject) Maatwerk opleiding Register waarin de basisgegevens van zowel de onderwijsinrichting van onderwijsinstellingen is vastgelegd (organisatiestructuur, onderewijslocaties, onderwijsaanbod) als van de onderwijserkenning (erkenningen, licenties). Beide sets van basisgegevens zijn aan elkaar gerelateerd. (ApplicationComponent) Register Instellingen en Opleidingen (RIO) AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship heeft AssociationRelationship is van het soort AssociationRelationship biedt AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 06-04-2024 04:22:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 04:22:39 CEST
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

Klik hier om het diagram te downloaden.

Voor een aantal koppelvlakken is een aparte view ontwikkeld, om inzichtelijk te maken welke informatieobjecten zijn betrokken bij de uitwisseling. Het gaat dan met namen om enkele sectorvoorzieningen (de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) en de vooziening voor Centraal Aanmelden MBO (Cambo)). Daarnaast is de complexe uitwisseling met de systemen voor de planning, afnamen en beoordeling van digitale examens in een view weergegeven.

In de toekomst zullen er mogelijk meer koppelvlakken op deze manier in kaar worden gebracht. De volgende views voor koppelvlakken zijn beschikbaar.