MORA metamodel

De MORA is één samenhangend architectuurmodel waarin de processen, informatieobjecten en applicaties in onderlinge samenhang zijn opgenomen. De MORA is gemodelleerd in de taal ArchiMate. In onderstaand metamodel wordt weergegeven welke concepten en relaties uit ArchiMate zijn toegepast in de MORA. Het MORA architectuurmodel is uit deze elementen opgebouwd.

   
   
   

Klik hier om het diagram te downloaden.