Optimaliseren van de student journey


Stappenplan

 • Stel vast uit welke stappen de student journey bestaat 

 • Stel per stap vast welke informatie en kaders nodig zijn en waar deze zijn vastgelegd

 • Beschrijf elke stap, inclusief de informatiebronnen, betrokken actoren en gebruikte applicatie(s)

 • Bepaal samen met de proceseigenaren en de actoren (inclusief studenten) of de stappen logisch, efficiënt en werkbaar zijn

 • Maak een student- en docentvriendelijke versie en publiceer deze

 • Gebruik de student journey om verbeteringen door te voeren

Voordelen

 • Waarde toevoegen voor de student: in de MORA staat de student centraal en kun je op eenvoudige wijze de reis van de student beschrijven en optimaliseren. Hiermee maak je duidelijk wat het onderwijs voor de student oplevert.
 • Flexibiliteit door heldere afspraken: door kaders en uitgangspunten vast te stellen kun je zien wat het effect is van de aanpassingen die nodig zijn om te kunnen flexibiliseren.
 • Adequaat kunnen reageren op veranderingen: door inzicht in de student journey wordt de impact van een verandering op de hele keten duidelijk. Hiermee stel je ook vast wat de veranderingen voor de student betekenen.

Uitgangspunten

 • De organisatie ziet de waarde van het beschrijven van de student journey, waarbij onderwijsteams en ondersteunende teams samen optrekken.​
 • Het is duidelijk wat vastligt qua werkwijze, informatie en systemen en waar ruimte is voor variatie. De argumenten om af te wijken van het standaard proces worden vastgelegd.​
 • Aanpassingen en nieuw beleid zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het management, waarbij de proceseigenaren onderdeel zijn van de besluitvorming en implementatie​.