Release Notes

In de release notes worden bij elke release van de MORA de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie in detail beschreven. De versies 1.0 en 2.0 waren dermate ingrijpend dat daar geen release notes van zijn gemaakt.

Vanaf versie 2.1 verschijnt er op deze pagina een link naar de release notes.