Inkoop en contractmanagement

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 22 sep 2022 om 22:16 (SmartConnect import, batch-id = MORA 2.1.xml-20220922214017)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > MORA > BusinessFunctions > Inkoop en contractmanagement
Het systematisch registreren van uitgaven, inkomsten en de vermogenspositie van de instellling (BusinessProcess) Voeren van de boekhouding Het zorgdragen voor de financiële registratie en afhandeling van inkopen. Denk aan betalingen, procuratie, beheren crediteuren (BusinessProcess) Afhandelen inkoop Het bestellen goederen of diensten (BusinessProcess) Bestellen Het zorgdragen voor het feitelijk betalen voor geleverde diensten of goederen (BusinessProcess) Betalen BusinessProcess Beheren crediteuren Het plannen van en het inkopen van middelen en diensten (BusinessProcess) Inkopen en contracteren Het inkopen via een formele door de europese overheden vastgestelde procedure (BusinessProcess) Aanbesteden Het overeenkomen van prestatie-afspraken tussen de instelling en een leverancier (BusinessProcess) Maken prestatie afspraken Het proces van verwerven/aanschaffen van middelen of diensten. Denk aan offertetrajecten, onderhandelen, contract opstellen, bestellen (BusinessProcess) Inkopen Het inventariseren van benodigheden en het plannen van de inkoop ervan (BusinessProcess) Inkopen inventariseren en plannen Het afsluiten van, beheren van en evalueren van contracten met leveranciers en het beheren van leveranciersrelaties (BusinessProcess) Contracten beheren en bewaken Het bewaken van het verlopen van contracten en dit signaleren naar de betrokkenen (BusinessProcess) Beheren contracten Het opbouwen en onderhouden van contacten met (potentiële) leveranciers (BusinessProcess) Beheren relaties Het controleren/monitoren van het voldoen van een leverancier aan diens contract- en prestatie-afspraken (BusinessProcess) Bewaken contracten en prestatie afspraken Het op gezette tijden analyseren en evalueren van lopende contracten en beoordelen of acties zoals het openbreken van het contract of het verlengen ervan nodig is (BusinessProcess) Analyseren en evalueren contracten Het zorgdragen voor het correct beëindigen van een contract en de daaruitvoortvloeiende nazorg. (BusinessProcess) Beeindigen contract en nazorg Resultaat: * Optimale inzet van mensen en middelen gebaseerd op de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen. Vastgelegd in: * Inzetplanning: docenten, afdelingsteams, projectteams, middelenplanning, etc. (BusinessProcess) Prognosticeren mensen- en middelen behoefte Op basis van het beoogde onderwijsaanbod wordt onderzocht of er voldoende faciliteiten aanwezig zijn. Hiertoe worden de huidige beschikbare faciliteiten geanalyseerd. Hierbij wordt gelet op: * Lokalen en ruimtes * Beschikbare ICT-middelen * Beschikbare beroepsgerichte middelen * Onderwijsondersteunende materialen Deze analyse wordt gebruikt in de jaarplanning. (BusinessProcess) Analyseren middelen TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 05-04-2024 14:49:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 14:49:18 CEST
   
   

   

Klik hier om het diagram te downloaden.

Het inkopen/inhuren van mensen en middelen en het bewaken van daaruitvoortvloeiende contracten. Denk aan offertes, aanbestedingen, contractonderhandelingen, prestatieafspraken, bestellen, contracten bewaken

Resultaat

  • Goede kwalitatieve contracten (incl. ondersteuning bij aanbesteding) met derden (exclusief verbintenissen met BPV partijen of studenten), kosten efficiënte aanschaf- en beheerkosten van gebouwen en middelen.

Vastgelegd in

  • Beschrijving van aankoop en inkoopprocedure en voorschriften, contracttemplates voor contractpartijen en leveranciers en contracten met derden
Procesdomein
De bedrijfsfunctie Inkoop en contractmanagement valt in het volgende procesdomein:
Hoofdprocessen
De bedrijfsfunctie Inkoop en contractmanagement omvat de volgende hoofdprocessen:
Contracten beheren en bewaken
Het afsluiten van, beheren van en evalueren van contracten met leveranciers en het beheren van leveranciersrelaties
Inkopen en contracteren
Het plannen van en het inkopen van middelen en diensten
Contextdiagram
Het inkopen/inhuren van mensen en middelen en het bewaken van daaruitvoortvloeiende contracten. Denk aan offertes, aanbestedingen, contractonderhandelingen, prestatieafspraken, bestellen, contracten bewaken Resultaat * Goede kwalitatieve contracten (incl. ondersteuning bij aanbesteding) met derden (exclusief verbintenissen met BPV partijen of studenten), kosten efficiënte aanschaf- en beheerkosten van gebouwen en middelen. Vastgelegd in * Beschrijving van aankoop en inkoopprocedure en voorschriften, contracttemplates voor contractpartijen en leveranciers en contracten met derden (BusinessFunction) Inkoop en contractmana- gement Het afsluiten van, beheren van en evalueren van contracten met leveranciers en het beheren van leveranciersrelaties (BusinessProcess) Contracten beheren en bewaken Het plannen van en het inkopen van middelen en diensten (BusinessProcess) Inkopen en contracteren Dit procesgebied omvat alle secundaire processen om de mbo-school te laten functioneren. Het is lastig om deze scherp als hoofdprocessen te definiëren. Daarom is gekozen om in het hoofdprocesmodel de bedrijfsfuncties te benoemen. Deze zijn in onderliggende modellen uitgewerkt in processen. De organisatie van deze bedrijfsfuncties in afdelingen is binnen scholen verschillend ingericht. (Grouping) Bedrijfsvoering CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 05-04-2024 14:49:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 14:49:18 CEST
ArchiMate-element Inkoop en contractmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-8178f723-f368-695f-d6e5-02bb2144349c
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Inkoop en contractmanagement
Documentatie  : Het inkopen/inhuren van mensen en middelen en het bewaken van daaruitvoortvloeiende contracten. Denk aan offertes, aanbestedingen, contractonderhandelingen, prestatieafspraken, bestellen, contracten bewaken

Resultaat

  • Goede kwalitatieve contracten (incl. ondersteuning bij aanbesteding) met derden (exclusief verbintenissen met BPV partijen of studenten), kosten efficiënte aanschaf- en beheerkosten van gebouwen en middelen.

Vastgelegd in

  • Beschrijving van aankoop en inkoopprocedure en voorschriften, contracttemplates voor contractpartijen en leveranciers en contracten met derden
ArchiMate-views  : 
Relaties  :