Onderwijs innoveren

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Onderwijs innoveren
Hoofdproces Onderwijs innoveren
Resultaat
  • Effectief en toekomstgericht innovatief onderwijs waarbij de onderzoekuitkomsten zijn doorgevoerd in het onderwijsaanbod (nieuwe methoden, proeftuinen, etc.)

Vastgelegd in

  • Toegankelijke kennisbank van uitgedragen kennis.
Procesdomein
Het hoofdproces Onderwijs innoveren valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Onderwijs innoveren omvat de volgende processen:
Contextdiagram
Resultaat * Effectief en toekomstgericht innovatief onderwijs waarbij de onderzoekuitkomsten zijn doorgevoerd in het onderwijsaanbod (nieuwe methoden, proeftuinen, etc.) Vastgelegd in * Toegankelijke kennisbank van uitgedragen kennis. (BusinessProcess) Onderwijs innoveren Innovatie van het onderwijs valt onder dit procesgebied. Ook onderzoek vindt plaats binnen het MBO; de ontwikkeling van de practoraten en de bijdrage aan onderzoek vanuit het MBO aan de samenwerking met het hoger onderwijs. (Grouping) Onderzoek Ondersteunt het practoraat/lectoraat bij: * Het verzamelen van trends, innovaties en ontwikkelingen in het veld. Daarnaast het verzamelen van ideeën of vraagstukken uit de maatschappij of bedrijfleven. Uit deze set gegevens wordt een behoefte of onderzoeksvraag gedestileerd door de practor. * Het werven van participanten die mee willen denken of doen met het onderzoek of met de practor. * Het delen van gevonden resultaten en gevonden resultaten * Het toepassen van de resultaten in de beroepspraktijk en het onderwijs (breder dan de instelling zelf) * Het kundig, gestructuureerd en centraal de verzamelen en ontsluiten van kennis beheert door de practor. (ApplicationService) Practoraat en lectoraat beheer Het ondersteunen van het werken in een project. (ApplicationService) Project management CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 06-04-2024 11:18:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 11:18:00 CEST
ArchiMate-element Onderwijs innoveren
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-8a322840-f2db-583b-df3e-c297999a872f
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Onderwijs innoveren
Documentatie  : Resultaat
  • Effectief en toekomstgericht innovatief onderwijs waarbij de onderzoekuitkomsten zijn doorgevoerd in het onderwijsaanbod (nieuwe methoden, proeftuinen, etc.)

Vastgelegd in

  • Toegankelijke kennisbank van uitgedragen kennis.
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :