TripleA:TripleA

Triple A was de voorloper van de MORA-referentiearchitectuur voor de MBO-sector, ontstaan vanuit een een gezamenlijke visie op onderwijsvernieuwing vanuit een netwerk van ROC's en AOC's. De visie is, aan de hand van de processen binnen een onderwijsinstelling, uitgewerkt in een procesmodel en de consequenties daarvan voor de ondersteunende systemen beschreven in de functionele ontwerpen en architectuur van Triple A. De visie, architectuur en functionele ontwerpen werden gebundeld in de Triple A encyclopedie die vanaf 2009 beschikbaar was - eerst alleen als een verzameling boeken, later ook digitaal ontsloten.

U kunt hier het Triple A-archief raadplegen, maar let op: de inhoud van Triple A is niet langer actueel. Raadpleeg voor actuele informatie de MORA.

HoofdgroepKernsysteemProcesUse caseWerkopdrachtTriple A

Via bovenstaande afbeelding komt u bij de verschillende onderdelen van Triple A:

  • De hoofdgroepen zijn een aantal inhoudelijke onderwerpen die een afbakening vormen van het werk van een onderwijsinstelling: de onderwijsinstelling draagt zorg voor het onderwijsaanbod, de voorbereiding van het onderwijs, het onderwijs zelf, en de administratieve zaken.
  • Processen rond een inhoudelijk thema die bij elkaar horen, zijn geclusterd in kernsystemen. Per kernsysteem is een functioneel ontwerp opgesteld.
  • Een Triple A functioneel ontwerp beschrijft de processen van een kernsysteem en de eisen die vanuit die processen aan ondersteunende systemen worden gesteld. Om dat eenduidig en op het juiste detailniveau te beschrijven, wordt een proces verder uitgewerkt in kleinere stappen. Dit zijn de use cases. De use cases geven samen antwoord op de vraag 'wat moet het systeem ondersteunen'?

U kunt de Triple A-encyclopedie ook in boekvorm (PDF) raadplegen. De visie en uitgangspunten van Triple A worden neergezet in de algemene onderdelen: onderwijsvisie, methodiek, architectuur en architectuurprincipes. Daarnaast is er een boek voor elk kernsysteem.