Contracten beheren en bewaken

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Contracten beheren en bewaken
Het afsluiten van, beheren van en evalueren van contracten met leveranciers en het beheren van leveranciersrelaties
Procesketens
Het hoofdproces Contracten beheren en bewaken valt in de volgende procesketens:
Bedrijfsfunctie
Het hoofdproces Contracten beheren en bewaken valt in de volgende bedrijfsfunctie:
Processen
Het hoofdproces Contracten beheren en bewaken omvat de volgende processen:
Analyseren en evalueren contracten
Het op gezette tijden analyseren en evalueren van lopende contracten en beoordelen of acties zoals het openbreken van het contract of het verlengen ervan nodig is
Beeindigen contract en nazorg
Het zorgdragen voor het correct beëindigen van een contract en de daaruitvoortvloeiende nazorg.
Beheren contracten
Het bewaken van het verlopen van contracten en dit signaleren naar de betrokkenen
Beheren relaties
Het opbouwen en onderhouden van contacten met (potentiële) leveranciers
Bewaken contracten en prestatie afspraken
Het controleren/monitoren van het voldoen van een leverancier aan diens contract- en prestatie-afspraken
Contextdiagram
Het afsluiten van, beheren van en evalueren van contracten met leveranciers en het beheren van leveranciersrelaties (BusinessProcess) Contracten beheren en bewaken Het inkopen/inhuren van mensen en middelen en het bewaken van daaruitvoortvloeiende contracten. Denk aan offertes, aanbestedingen, contractonderhandelingen, prestatieafspraken, bestellen, contracten bewaken Resultaat * Goede kwalitatieve contracten (incl. ondersteuning bij aanbesteding) met derden (exclusief verbintenissen met BPV partijen of studenten), kosten efficiënte aanschaf- en beheerkosten van gebouwen en middelen. Vastgelegd in * Beschrijving van aankoop en inkoopprocedure en voorschriften, contracttemplates voor contractpartijen en leveranciers en contracten met derden (BusinessFunction) Inkoop en contractmana- gement Het beheren van contracten (ApplicationService) Contract beheer Het opbouwen en onderhouden van contacten met (potentiële) leveranciers (BusinessProcess) Beheren relaties Het op gezette tijden analyseren en evalueren van lopende contracten en beoordelen of acties zoals het openbreken van het contract of het verlengen ervan nodig is (BusinessProcess) Analyseren en evalueren contracten Het bewaken van het verlopen van contracten en dit signaleren naar de betrokkenen (BusinessProcess) Beheren contracten Het controleren/monitoren van het voldoen van een leverancier aan diens contract- en prestatie-afspraken (BusinessProcess) Bewaken contracten en prestatie afspraken Het zorgdragen voor het correct beëindigen van een contract en de daaruitvoortvloeiende nazorg. (BusinessProcess) Beeindigen contract en nazorg CompositionRelationship ServingRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 10-04-2024 11:46:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 11:46:22 CEST
ArchiMate-element Contracten beheren en bewaken