Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden
Resultaat
  • Optimaal inzetbare teamleden, zowel op individueel niveau als op team als geheel.

Vastgelegd in

  • Vastgelegde bekwaamheden en expertises die aansluiten 

op de rol en taken van het team.

  • Scholingsplan.
Processen
Het hoofdproces Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden omvat de volgende processen:
Contextdiagram
Resultaat * Optimaal inzetbare teamleden, zowel op individueel niveau als op team als geheel. Vastgelegd in * Vastgelegde bekwaamheden en expertises die aansluiten  op de rol en taken van het team. * Scholingsplan. (BusinessProcess) Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: FORA Naam: Schoolplan Definitie: Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg (Art. 12, WPO). Link: https://www.wikixl.nl/wiki/fora/index.php/FORA/id-a3918e76-6bb3-4c1a-92f3-b13b222b936c (BusinessObject) Schoolplan Het beheren en aanbieden van opleidingen aan medewerkers (ApplicationService) Corporate LMS-diensten Het beheren van medewerkergegevens zoals aanstellingsgegevens, contactgegevens, formele correspondentie e.d. Dit omvat ook het vastleggen van beoordelingen en het bijwerken van het kennisniveau n.a.v. gevolgde opleidingen. (ApplicationService) Medewerker gegevens beheer Dit procesgebied omvat de processen op tactisch niveau, en de inrichting en ontwikkeling van de organisatie en de teams binnen de organisatie. (Grouping) Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 19-04-2023 15:32:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 15:32:22 CEST
ArchiMate-element Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-7442b122-9bda-6598-42dc-7401d46337af
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden
Documentatie  : Resultaat
  • Optimaal inzetbare teamleden, zowel op individueel niveau als op team als geheel.

Vastgelegd in

  • Vastgelegde bekwaamheden en expertises die aansluiten 

op de rol en taken van het team.

  • Scholingsplan.
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :