Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen

ArchiMate-modellen > MORA > Groupings > Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen
Dit procesgebied omvat de processen op tactisch niveau, en de inrichting en ontwikkeling van de organisatie en de teams binnen de organisatie.
Hoofdprocessen
Het procesdomein Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen omvat de volgende hoofdprocessen:
Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden

Resultaat

  • Optimaal inzetbare teamleden, zowel op individueel niveau als op team als geheel.

Vastgelegd in

  • Vastgelegde bekwaamheden en expertises die aansluiten 

op de rol en taken van het team.

  • Scholingsplan.
Prognosticeren mensen- en middelen behoefte

Resultaat:

  • Optimale inzet van mensen en middelen gebaseerd op de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen.

Vastgelegd in:

  • Inzetplanning: docenten, afdelingsteams, projectteams, middelenplanning, etc.
Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden

Resultaat

  • Team (zowel onderwijs als bedrijfsvoering teams) dat op een cyclische wijze en met alle betrokkenen planmatig aan de slag gaat met haar opdracht en vervolgens klaar is voor het verzorgen van onderwijs, ondersteuning of andere taken waarvoor de betreffende afdeling verantwoordelijk is.

Vastgelegd in

  • Teamplan PDCA-cyclus (bv maand- perioderapportages, triaalgesprekken/verslagen)
Contextdiagram
Dit procesgebied omvat de processen op tactisch niveau, en de inrichting en ontwikkeling van de organisatie en de teams binnen de organisatie. (Grouping) Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen Systeem ter ondersteuning van het maken van een (jaar)plan van inzet voor de leden van een onderwijsteam. Zoals het bepalen van het aantal uren lesgeven, innovatie, contentontwikkeling enz.. voor de komende periode zoals bijv. een schooljaar. (ApplicationComponent) Plan van inzet systeem Resultaat * Team (zowel onderwijs als bedrijfsvoering teams) dat op een cyclische wijze en met alle betrokkenen planmatig aan de slag gaat met haar opdracht en vervolgens klaar is voor het verzorgen van onderwijs, ondersteuning of andere taken waarvoor de betreffende afdeling verantwoordelijk is. Vastgelegd in * Teamplan PDCA-cyclus (bv maand- perioderapportages, triaalgesprekken/verslagen) (BusinessProcess) Teamplan opstellen, uitvoeren en verantwoorden Resultaat * Optimaal inzetbare teamleden, zowel op individueel niveau als op team als geheel. Vastgelegd in * Vastgelegde bekwaamheden en expertises die aansluiten  op de rol en taken van het team. * Scholingsplan. (BusinessProcess) Professionele en inhoudelijke ontwikkeling teamleden Resultaat: * Optimale inzet van mensen en middelen gebaseerd op de huidige situatie en de toekomstige verwachtingen. Vastgelegd in: * Inzetplanning: docenten, afdelingsteams, projectteams, middelenplanning, etc. (BusinessProcess) Prognosticere- n mensen- en middelen behoefte CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 08-04-2024 14:18:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 14:18:56 CEST
ArchiMate-element Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-fe34c9ae-e4dc-afa4-36d4-d388ee98c028
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen
Documentatie  : Dit procesgebied omvat de processen op tactisch niveau, en de inrichting en ontwikkeling van de organisatie en de teams binnen de organisatie.
MORA-type  : Procesdomein
ArchiMate-views  : 
Relaties  :