Vrijstelling

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
Informatieobject Vrijstelling
Definitie:

De onderwijsaanbieder kan bepalen dat een student niet hoeft deel te nemen aan een onderwijseenheid en dat hierin geen examen afgelegd hoeft te worden. Onder andere het EVC-traject kan leiden tot één of meerdere vrijstellingen.

Relatie/overlap met andere bronnen:
Beschikbaarheid
Laag
Integriteit
Hoog
Vertrouwelijkheid
Middel
Contextdiagram
Definitie: De onderwijsaanbieder kan bepalen dat een student niet hoeft deel te nemen aan een onderwijseenheid en dat hierin geen examen afgelegd hoeft te worden. Onder andere het EVC-traject kan leiden tot één of meerdere vrijstellingen. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) Vrijstelling Tijdens de intake kunnen er vrijstellingen voor examinering of het volgen van vakken worden aangegeven en aangevraagd. Dit is gebaseerd op behaalde resultaten tijdens de vooropleidng. Een student hoeft dan daarin geen examen te doen of het vak niet te volgen. Nadat vrijstellingen zijn toegekend aan de student worden deze geregistreerd. BESCHRIJVING VAN HET PROCES: 1. Ontvangen van een vastgestelde en toegewezen vrijstellingen. 2. Registreren van de vrijstellingen in het studentinformatiesysteem. (BusinessProcess) Registreren vrijstellingen Grouping Onderwijsvraag Net als een examenresultaat stelt de examencommissie ook formeel het resultaat van de EVC-beoordeling vast. (BusinessProcess) Vaststellen EVC resultaat Definitie: Een persoon ingeschreven bij een instelling die een onderwijsovereenkomst heeft of wil gaan afsluiten. Dit omvat deelnemende studenten, aspirant studenten en alumni. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: DUO Naam: Student Definitie: Onderwijsdeelnemer in het MBO of HO. Link: https://www.begrippenxl.nl/duo/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Flod.duo.nl%2Fterm%2FStudent (BusinessObject) Student Definitie: Een planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten dat afgestemd is op de leervraag van de student. Een leerroute bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Relatie/overlap met andere bronnen: Bron: Triple A Naam: Individueel arrangement Definitie: Een planbaar geheel van beschikbare onderwijsproducten. Een arrangement bestaat uit een verzameling enkelvoudige en/of samengestelde onderwijsproducten aangevuld met aanvullende eisen en wensen met betrekking tot de volgorde of de periode waarin het product moet worden afgenomen. Een arrangement kan uit één onderwijsproduct (enkelvoudig of samengesteld) bestaan. Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Arrangement Bron: Triple A Naam: Leerroute Definitie: De onderwijscatalogus bevat alle onderwijsproducten die een onderwijsinstelling kan aanbieden. Door de leervraag uit te drukken in deze onderwijsproducten, ontstaat voor de deelnemer duidelijkheid over wat zijn studie (of ieder geval de start van de studie) zal gaan betekenen. Voor de onderwijsinstelling is dit een eerste stap om te komen tot een concreet aanbod waarvan in een later stadium de planning- en middelenbehoefte duidelijk wordt. Hierbij kan de instelling gebruik maken van referentiearrangementen. Dit zijn voorbeelden van in een arrangement samengebrachte onderwijsproducten die invulling geven aan een bepaalde leerroute. Link: https://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Leervraag_arrangeren (BusinessObject) Persoonlijke leerroute Definitie: Een besluit, op basis van het EVC-portfolio aan vrijstellingen dat is ingediend, of eerder verworven competenties leiden tot een vrijstelling. Relatie/overlap met andere bronnen: (BusinessObject) EVC besluit AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship heeft AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship wordt ingediend Deze svg is op 07-10-2021 17:04:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 07-10-2021 17:04:13 CEST
ArchiMate-element Vrijstelling
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-83861a25-bf41-298e-dbb7-50b1ea30ea62
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Vrijstelling
Documentatie  : Definitie:

De onderwijsaanbieder kan bepalen dat een student niet hoeft deel te nemen aan een onderwijseenheid en dat hierin geen examen afgelegd hoeft te worden. Onder andere het EVC-traject kan leiden tot één of meerdere vrijstellingen.

Relatie/overlap met andere bronnen:
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Middel
ArchiMate-views  : 
Relaties  :