Informatieuitwisseling en verantwoording

ArchiMate-modellen > MORA > Groupings > Informatieuitwisseling en verantwoording
Vanuit de hele organisatie vindt uitwisseling van gegevens met derden plaats. Dit is niet beperkt tot een afdeling. Ook de externe verantwoording is een hoofdproces dat in de hele organisatie wordt uitgevoerd. Deze laatste wordt niet gezien als strategisch proces.
Hoofdprocessen
Het procesdomein Informatieuitwisseling en verantwoording omvat de volgende hoofdprocessen:
Extern verantwoorden

Het zorgdragen voor rapportages (verantwoordingsgegevens) voor de partijen die daar recht op hebben.

Vastgelegd in

  • Inspectierapporten
  • Accountantsverklaring
  • Jaarverslagen
  • Overzicht en uitleg vroegtijdig schoolverlaters'
  • etc.
Uitwisselen gegevens met derden
Het zorgdragen voor het geautomatiseerd uitwisselen van gegevens (koppelingen, systeemintegraties) met derden. Denk aan de uitwisseling met BRON, belastingdienst enz...
ArchiMate-element Informatieuitwisseling en verantwoording
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-cd3ed00b-41ad-5802-c2c5-115196614b9e
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Informatieuitwisseling en verantwoording
Documentatie  : Vanuit de hele organisatie vindt uitwisseling van gegevens met derden plaats. Dit is niet beperkt tot een afdeling. Ook de externe verantwoording is een hoofdproces dat in de hele organisatie wordt uitgevoerd. Deze laatste wordt niet gezien als strategisch proces.
MORA-type  : Procesdomein
ArchiMate-views  : 
Relaties  :