Uitwisselen gegevens met derden

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Uitwisselen gegevens met derden
Het zorgdragen voor het geautomatiseerd uitwisselen van gegevens (koppelingen, systeemintegraties) met derden. Denk aan de uitwisseling met BRON, belastingdienst enz...
Procesketens
Het hoofdproces Uitwisselen gegevens met derden valt in de volgende procesketens:
Procesdomein
Het hoofdproces Uitwisselen gegevens met derden valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Uitwisselen gegevens met derden omvat de volgende processen:
Ontvangen digitaal doorstroom dossier
Ten behoeve van een warme overdracht en om het uitvoeren van de onderwijs intake wordt gebruikt gemaakt van informatie uit het (digitaal)doorstroomdossier van de student. Dit doorstroomdossier bevat informatie over de student uit het voorliggende onderwijs. De informatie heeft betrekking op de ontwikkeling en ondersteuning van de student. De voorgaande onderwijsinstelling moet het doorstroomdossier overdragen aan de onderwijsinstelling.
Contextdiagram
Het zorgdragen voor het geautomatiseerd uitwisselen van gegevens (koppelingen, systeemintegraties) met derden. Denk aan de uitwisseling met BRON, belastingdienst enz... (BusinessProcess) Uitwisselen gegevens met derden Vanuit de hele organisatie vindt uitwisseling van gegevens met derden plaats. Dit is niet beperkt tot een afdeling. Ook de externe verantwoording is een hoofdproces dat in de hele organisatie wordt uitgevoerd. Deze laatste wordt niet gezien als strategisch proces. (Grouping) Informatieuitwi- sseling en verantwoordin- g Een groep van bij elkaar behorende opleidingen. (BusinessObject) Opleidingsgro- ep Het (opleidings)domein is de eerste laag van de kwalificatiestructuur. (BusinessObject) Domein Ten behoeve van een warme overdracht en om het uitvoeren van de onderwijs intake wordt gebruikt gemaakt van informatie uit het (digitaal)doorstroomdossier van de student. Dit doorstroomdossier bevat informatie over de student uit het voorliggende onderwijs. De informatie heeft betrekking op de ontwikkeling en ondersteuning van de student. De voorgaande onderwijsinstelling moet het doorstroomdossier overdragen aan de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Ontvangen digitaal doorstroom dossier Het uitwisselen van gegevens tussen bron- en doelsystemen De zogenoemde connecting services, orchestration en service bus. * Enterprise Application Integration * Gateways * Message Broker * ESB (ApplicationService) Integratie dienst Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma. Alle kwalificatiedossiers samen, aangevuld met de keuzedelen, vormen de kwalificatiestructuur. Een kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en een of meer profieldelen. Het basisdeel bevat de generieke onderdelen Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels (uitsluitend voor niveau 4). Verder bevat het gemeenschappelijke elementen, die gelden voor alle kwalificaties in het dossier: kerntaken, werkprocessen, vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten. Het profieldeel beschrijft de specifieke onderdelen. Keuzedelen zijn een plus op de kwalificatie en maken de opleiding compleet. (BusinessObject) Kwalificatie dossier CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 06-04-2024 11:16:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 11:16:59 CEST
ArchiMate-element Uitwisselen gegevens met derden