Vertalen onderwijsvisie naar onderwijsaanbod

Uit MORA
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Vertalen onderwijsvisie naar onderwijsaanbod
Resultaat
  • Onderwijs dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften van studenten en bedrijven / organisaties.

Vastgelegd in

  • Uitgewerkt huidig en komend opleidingenaanbod
Procesdomein
Het hoofdproces Vertalen onderwijsvisie naar onderwijsaanbod valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Vertalen onderwijsvisie naar onderwijsaanbod omvat de volgende processen:
Analyseren kwalificatiedossier en keuzedelen

Ten behoeve van de ontwikkeling of bijstelling van het opleidingsaanbod worden per opleiding het kwalificatiedossier en/of de relevantie keuzedelen geanalyseerd om de leerdoelen vast te stellen. De leerdoelen zijn niet alleen gebaseerd op de kwalificatiedossiers, maar ook op de onderwijsvisie en de behoefte van de (regionale) arbeidsmarkt en potentiële studenten.

Deze leerdoelen zijn de basis voor het onderwijsplan en het examenplan van een opleiding.
Bepalen start/stop opleiding
Bepalen van de start of stop-datum waarop een opleiding formeel in het aanbod van de instelling is opgenomen.
Opstellen businesscase opleiding
Opstellen van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse op basis waarvan bepaald kan worden of het wenselijk en haalbaar is om een bepaalde opleiding in het opleidingenaanbod op te nemen.
Vaststellen opleidingen aanbod

Het passend aanbod van opleidingen wordt periodiek bepaald door degenen die daartoe bevoegd zijn en is gebaseerd op analyse van de kwalificatiestructuur, van de omgeving met het oog op afspraken in de regio, de arbeidsmarkt in verband met het perspectief voor studenten en alumni en de eigen sterke en zwakke punten. Het gaat hierbij zowel over het aanbod van bekostigde opleidingen, als opleidingen in de derde leerweg. Ook de beslissing welke keuzedelen zullen worden aangeboden is gebaseerd op deze analyses.

Na vaststelling worden onderwijsplan en examenplan gemaakt voor de vastgestelde opleidingen.
Contextdiagram
Resultaat * Onderwijs dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften van studenten en bedrijven / organisaties. Vastgelegd in * Uitgewerkt huidig en komend opleidingenaanbod (BusinessProcess) Vertalen onderwijsvisie naar onderwijsaanb- od Bepalen van de start of stop-datum waarop een opleiding formeel in het aanbod van de instelling is opgenomen. (BusinessProcess) Bepalen start/stop opleiding Definitie: (BusinessObject) Opleidingen overzicht Dit is het procesgebied waarbij de onderwijsvisie en het aanbod wordt vertaald naar inhoudelijke onderwijsprogramma’s en bepaald wordt welke mensen en middelen daarvoor nodig zijn. (Grouping) Onderwijs ontwikkelen Opstellen van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse op basis waarvan bepaald kan worden of het wenselijk en haalbaar is om een bepaalde opleiding in het opleidingenaanbod op te nemen. (BusinessProcess) Opstellen businesscase opleiding Ten behoeve van de ontwikkeling of bijstelling van het opleidingsaanbod worden per opleiding het kwalificatiedossier en/of de relevantie keuzedelen geanalyseerd om de leerdoelen vast te stellen. De leerdoelen zijn niet alleen gebaseerd op de kwalificatiedossiers, maar ook op de onderwijsvisie en de behoefte van de (regionale) arbeidsmarkt en potentiële studenten. Deze leerdoelen zijn de basis voor het onderwijsplan en het examenplan van een opleiding. (BusinessProcess) Analyseren kwalificatiedos- sier en keuzedelen Het passend aanbod van opleidingen wordt periodiek bepaald door degenen die daartoe bevoegd zijn en is gebaseerd op analyse van de kwalificatiestructuur, van de omgeving met het oog op afspraken in de regio, de arbeidsmarkt in verband met het perspectief voor studenten en alumni en de eigen sterke en zwakke punten. Het gaat hierbij zowel over het aanbod van bekostigde opleidingen, als opleidingen in de derde leerweg. Ook de beslissing welke keuzedelen zullen worden aangeboden is gebaseerd op deze analyses. Na vaststelling worden onderwijsplan en examenplan gemaakt voor de vastgestelde opleidingen. (BusinessProcess) Vaststellen opleidingen aanbod CompositionRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 05-03-2022 05:33:23 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-03-2022 05:33:23 CET
ArchiMate-element Vertalen onderwijsvisie naar onderwijsaanbod