Verwerven en onderhouden BPV plaatsen

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Verwerven en onderhouden BPV plaatsen
Resultaat
  • Beschikbare BPV-plaatsen voor het opdoen van praktijkervaring en uitvoeren van leertaken

Vastgelegd in

  • Geaccrediteerde BPV-plaatsen.
Procesketens
Het hoofdproces Verwerven en onderhouden BPV plaatsen valt in de volgende procesketens:
Procesdomein
Het hoofdproces Verwerven en onderhouden BPV plaatsen valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Verwerven en onderhouden BPV plaatsen omvat de volgende processen:
Beheren BPV bedrijfs gegevens

SBB beheert de bedrijfsgegevens van erkende leerbedrijven en stelt deze beschikbaar aan de scholen.

Op basis daarvan onderhoudt de instelling een registratie van leerbedrijven. Het gaat om de registratie van de gegevens die van belang zijn voor:

  • Het matchingsproces (bijv. reisafstand)
  • De bekostiging
  • Het opstellen van de BPV-overeenkomst
In het geval van een filiaal is er de mogelijkheid om een relatie te leggen met het moederbedrijf. De uitvoeringsrol en de werkgeversrol kunnen bij verschillende bedrijven zijn belegd. Denk daarbij aan het scenario met een uitzendbureau. De relatie BPV-bedrijf - detacheringsbedrijf wordt ook vastgelegd.
Beheren BPV plaats
Het is belangrijk dat de mbo-school een goede match maakt tussen de student en de BPV-plaats. Om dit te kunnen doen, voegt de mbo-school of het team relevante extra gegevens toe over de specifieke BPV-plaats aan de algemeen geregistreerde bedrijfsgegevens. Het gaat hier bijvoorbeeld over werkprocessen die de student bij de BPV-plaats kan leren en eventueel kan laten examineren. Ook specifieke kenmerken van de BPV-plaats die relateren aan de plaats in de leerroute van de student zijn relevant, en kunnen dus worden opgenomen.
Werven BPV bedrijven en plaatsen

Een BPV-bedrijf moet erkend zijn door SBB, voor een of meerdere mbo-opleidingen. SBB controleert periodiek of een BPV-bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor erkenning. Dat houdt in dat het BPV-bedrijf een goede en veilige werkplek biedt, waar een student ervaring op kan doen met de werkprocessen en werkzaamheden die horen bij het beroep. Ook moet er een praktijkopleider zijn die de student op de werkvloer begeleidt.

De school verwerft passende BPV-plaatsen bij (erkende) BPV-bedrijven, afhankelijk van de te verwachten behoefte. Daarbij is het ook belangrijk dat in beeld is welke werkprocessen studenten bij de betreffende BPV-bedrijven kunnen leren. De school stemt de verwachtingen daarover af en bereidt het bedrijf voor op de te geven begeleiding en hun rol in de beoordeling. SBB kan daarbij ondersteunen.
Contextdiagram
Resultaat * Beschikbare BPV-plaatsen voor het opdoen van praktijkervaring en uitvoeren van leertaken Vastgelegd in * Geaccrediteerde BPV-plaatsen. (BusinessProcess) Verwerven en onderhouden BPV plaatsen SBB beheert de bedrijfsgegevens van erkende leerbedrijven en stelt deze beschikbaar aan de scholen. Op basis daarvan onderhoudt de instelling een registratie van leerbedrijven. Het gaat om de registratie van de gegevens die van belang zijn voor: * Het matchingsproces (bijv. reisafstand) * De bekostiging * Het opstellen van de BPV-overeenkomst In het geval van een filiaal is er de mogelijkheid om een relatie te leggen met het moederbedrijf. De uitvoeringsrol en de werkgeversrol kunnen bij verschillende bedrijven zijn belegd. Denk daarbij aan het scenario met een uitzendbureau. De relatie BPV-bedrijf - detacheringsbedrijf wordt ook vastgelegd. (BusinessProcess) Beheren BPV bedrijfs gegevens Een BPV-bedrijf moet erkend zijn door SBB, voor een of meerdere mbo-opleidingen. SBB controleert periodiek of een BPV-bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor erkenning. Dat houdt in dat het BPV-bedrijf een goede en veilige werkplek biedt, waar een student ervaring op kan doen met de werkprocessen en werkzaamheden die horen bij het beroep. Ook moet er een praktijkopleider zijn die de student op de werkvloer begeleidt. De school verwerft passende BPV-plaatsen bij (erkende) BPV-bedrijven, afhankelijk van de te verwachten behoefte. Daarbij is het ook belangrijk dat in beeld is welke werkprocessen studenten bij de betreffende BPV-bedrijven kunnen leren. De school stemt de verwachtingen daarover af en bereidt het bedrijf voor op de te geven begeleiding en hun rol in de beoordeling. SBB kan daarbij ondersteunen. (BusinessProcess) Werven BPV bedrijven en plaatsen Het is belangrijk dat de mbo-school een goede match maakt tussen de student en de BPV-plaats. Om dit te kunnen doen, voegt de mbo-school of het team relevante extra gegevens toe over de specifieke BPV-plaats aan de algemeen geregistreerde bedrijfsgegevens. Het gaat hier bijvoorbeeld over werkprocessen die de student bij de BPV-plaats kan leren en eventueel kan laten examineren. Ook specifieke kenmerken van de BPV-plaats die relateren aan de plaats in de leerroute van de student zijn relevant, en kunnen dus worden opgenomen. (BusinessProcess) Beheren BPV plaats Het beheren van gegevens van BPV-bedrijven en BPV-plaatsen. Denk aan: * Gegevens over het bedrijf (adres, accreditatie e.d.)) * Gegevens over de BPV-plaatsen (inhoud, nivo, wijze solliciteren e.d.) * Beschikbare plaatsen (ApplicationService) BPV aanbod beheer Dit procesgebied omvat alle processen die het onderwijs direct ondersteunen en mogelijk maken en de registratie en administratie van het onderwijs en de onderwijsprocessen vanuit de school en de student. (Grouping) Onderwijs ondersteunen CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship ServingRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:33:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:33:55 CEST
ArchiMate-element Verwerven en onderhouden BPV plaatsen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-00e6dcfb-11fa-5834-7416-77a8f09f87fe
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Verwerven en onderhouden BPV plaatsen
Documentatie  : Resultaat
  • Beschikbare BPV-plaatsen voor het opdoen van praktijkervaring en uitvoeren van leertaken

Vastgelegd in

  • Geaccrediteerde BPV-plaatsen.
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :