Onderwijs ondersteunen

ArchiMate-modellen > MORA > Groupings > Onderwijs ondersteunen
Dit procesgebied omvat alle processen die het onderwijs direct ondersteunen en mogelijk maken en de registratie en administratie van het onderwijs en de onderwijsprocessen vanuit de school en de student.
Hoofdprocessen
Het procesdomein Onderwijs ondersteunen omvat de volgende hoofdprocessen:
Aan- en afwezigheid registreren en analyseren

Resultaat

 • Voldoen aan de wettelijke vereisten m.b.t. aanwezigheid (BOT en BPV) en signalering bij te grote ongeoorloofde afwezigheid en daarmee kans op uitval of studievertraging van de student.

Vastgelegd in

 • Geregistreerde aanwezigheid
 • Geanalyseerde en gerapporteerde aan- en afwezigheid/uitval
 • Melding aan DUO-leerplicht
 • Signaal voor begeleidingsproces.
Onderwijs en studenten administreren

Resultaat: Overzicht van verwerkte mutaties (inclusief historie):

 • welke studenten volgen welke opleiding (crebo/cohort e.d.) met welke vakken/cursussen en resultaten,
 • welke docenten en met welke expertise (inzetbaarheid) verbonden zijn aan welke opleiding en vakken.

Vastgelegd in:

 • Up to date gegevens (zoals opleiding, vakken/cursussen, resultaten, docent, rollen, ed.) met bijgewerkte overeenkomsten
Plannen en roosteren

Resultaat:

 • Optimale inzet van mensen en middelen ten behoeve van het onderwijs geven (docent/praktijkinstructeur) en onderwijs krijgen (student).

Vastgelegd in:

 • (Individueel) rooster (studenten en docenten): jaar, periode, week en dag
 • Werkverdeling team
Verwerven en onderhouden BPV plaatsen

Resultaat

 • Beschikbare BPV-plaatsen voor het opdoen van praktijkervaring en uitvoeren van leertaken

Vastgelegd in

 • Geaccrediteerde BPV-plaatsen.
Contextdiagram
Dit procesgebied omvat alle processen die het onderwijs direct ondersteunen en mogelijk maken en de registratie en administratie van het onderwijs en de onderwijsprocessen vanuit de school en de student. (Grouping) Onderwijs ondersteunen Een systeem dat het beheren & werven van collecties bestaande uit materialen ondersteunt (denka aan boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia). Daarnaast voorziet het systeem ook in een centrale repository en het aanbieden, reserveren en uitlenen van materialen. Bijvoorbeeld: Aura (ApplicationComponent) Mediatheek beheer systeem Een systeem waarin alle voor een student relevante informatie integraal aan een student beschikbaar wordt gesteld ter inzage. Dit systeem geeft bijvoorbeeld inzicht in; • Registratiegegevens • Studievoortgang • Resultaten • Aanwezigheidsregistraties • Rooster • Instellingsnieuws • Formele documenten (Inschrijving, BPV-overeenkomst) • Aanbiedingen • etc. Dit systeem voorziet tevens in een docent weergave van een student. De docent ziet hier enkel voor hem relevante studenten en informatie en waar hij toestemming toe heeft. Een dergelijk systeem kent als verschijningsvormen; een intern portaal (intranet) of app (studentenapp). Vergelijk Fora DLWO: https://www.wikixl.nl/wiki/fora/index.php/FORA/id-aa6d4ac4-b15e-4e34-af72-88903868970f (ApplicationComponent) Student communicatie systeem Een systeem dat het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van mensen en middelen en de leerroutes van de studenten. Bijvoorbeeld: GPUntis Xedule (ApplicationComponent) Planning- en roostersystee- m Resultaat: Overzicht van verwerkte mutaties (inclusief historie): * welke studenten volgen welke opleiding (crebo/cohort e.d.) met welke vakken/cursussen en resultaten, * welke docenten en met welke expertise (inzetbaarheid) verbonden zijn aan welke opleiding en vakken. Vastgelegd in: * Up to date gegevens (zoals opleiding, vakken/cursussen, resultaten, docent, rollen, ed.) met bijgewerkte overeenkomsten (BusinessProcess) Onderwijs en studenten administreren Resultaat: * Optimale inzet van mensen en middelen ten behoeve van het onderwijs geven (docent/praktijkinstructeur) en onderwijs krijgen (student). Vastgelegd in: * (Individueel) rooster (studenten en docenten): jaar, periode, week en dag * Werkverdeling team (BusinessProcess) Plannen en roosteren Een systeem voor het beheren van gegevens van studenten zoals in- en uitschrijvingsgegevens, BPV-contractgegevens, bekostigingsgegevens, studieresultaten, diploma's, studentbegeleidingsgegevens, studievoortganggegevens Bijvoorbeeld: Eduarte Osiris Magister TP Ellucian (Sungard/SCT) Banner Student Oracle Peopelsoft Campus Solutions (ApplicationComponent) Kernregistratie systeem studenten (KRS) Een systeem voor de registratie, de analyse en uitwisseling van aan- en afwezigheid en (on)georloofd verzuim. Voorziet ook in de koppeling naar het verzuimloket. (ApplicationComponent) Aanwezigheid- registratie systeem Resultaat * Voldoen aan de wettelijke vereisten m.b.t. aanwezigheid (BOT en BPV) en signalering bij te grote ongeoorloofde afwezigheid en daarmee kans op uitval of studievertraging van de student. Vastgelegd in * Geregistreerde aanwezigheid * Geanalyseerde en gerapporteerde aan- en afwezigheid/uitval * Melding aan DUO-leerplicht * Signaal voor begeleidingsproces. (BusinessProcess) Aan- en afwezigheid registreren en analyseren Resultaat * Beschikbare BPV-plaatsen voor het opdoen van praktijkervaring en uitvoeren van leertaken Vastgelegd in * Geaccrediteerde BPV-plaatsen. (BusinessProcess) Verwerven en onderhouden BPV plaatsen Een systeem voor het registreren en meten van de studievoortgang en resultaten van een student. (ApplicationComponent) Student volg systeem (SVS) CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 07-04-2024 22:15:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 22:15:10 CEST
ArchiMate-element Onderwijs ondersteunen
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-7d12e121-0925-93f0-dc1f-02ab4b98d5e3
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Onderwijs ondersteunen
Documentatie  : Dit procesgebied omvat alle processen die het onderwijs direct ondersteunen en mogelijk maken en de registratie en administratie van het onderwijs en de onderwijsprocessen vanuit de school en de student.
MORA-type  : Procesdomein
ArchiMate-views  : 
Relaties  :