Verzorgen onderwijs

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Verzorgen onderwijs
Hoofdproces Verzorgen onderwijs
Resultaat
  • De student krijgt onderwijs conform de planning en afspraken, vastgelegd in een (individueel) rooster en voorbereidend op de uit te voeren examens.
  • Een docent/praktijkinstructeur die zijn lesmateriaal heeft voorbereid en heeft overgebracht aan de student.

Vastgelegd in

  • Onderwijscatalogus, curriculum, rooster
  • Lesmateriaal (in allerlei vormen zoals paperbased, in LMS e.d.)
Procesdomein
Het hoofdproces Verzorgen onderwijs valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Verzorgen onderwijs omvat de volgende processen:
BPV begeleiden
Het begeleiden van de student door de BPV-begeleider van de school
Monitoren effectiviteit onderwijs activiteiten
Naast de uitvoering van onderwijsactiviteiten, volgt de docent of praktijbegeleider ook de effectiviteit ervan en neemt dit mee in de voorbereiding van onderwijsactiviteiten in het vervolg.
Uitvoeren onderwijs activiteiten
Het uitvoeren van onderwijsactiviteiten door een docent of praktijkbegeleider. Dit zijn in het rooster geplande of niet geplande onderwijsactiviten (zoals lessen, instructie in een les of praktijksituatie, bespreken van opdrachten) die erop gericht zijn dat studenten hun leertaken kunnen uitvoeren.
Voorbereiden en nazorg onderwijs activiteiten
Het voorbereiden van onderwijsactiviteiten, zoals lessen, instructie in een les of praktijksituatie of opdrachten. Dit omvat ook de nazorg na afloop van uitgevoerde onderwijsactiviteiten.
Contextdiagram
Resultaat * De student krijgt onderwijs conform de planning en afspraken, vastgelegd in een (individueel) rooster en voorbereidend op de uit te voeren examens. * Een docent/praktijkinstructeur die zijn lesmateriaal heeft voorbereid en heeft overgebracht aan de student. Vastgelegd in * Onderwijscatalogus, curriculum, rooster * Lesmateriaal (in allerlei vormen zoals paperbased, in LMS e.d.) (BusinessProcess) Verzorgen onderwijs Het begeleiden van de student door de BPV-begeleider van de school (BusinessProcess) BPV begeleiden Het voorbereiden van onderwijsactiviteiten, zoals lessen, instructie in een les of praktijksituatie of opdrachten. Dit omvat ook de nazorg na afloop van uitgevoerde onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Voorbereiden en nazorg onderwijs activiteiten Het uitvoeren van onderwijsactiviteiten door een docent of praktijkbegeleider. Dit zijn in het rooster geplande of niet geplande onderwijsactiviten (zoals lessen, instructie in een les of praktijksituatie, bespreken van opdrachten) die erop gericht zijn dat studenten hun leertaken kunnen uitvoeren. (BusinessProcess) Uitvoeren onderwijs activiteiten Naast de uitvoering van onderwijsactiviteiten, volgt de docent of praktijbegeleider ook de effectiviteit ervan en neemt dit mee in de voorbereiding van onderwijsactiviteiten in het vervolg. (BusinessProcess) Monitoren effectiviteit onderwijs activiteiten Dit is het aanbieden en volgen van het onderwijs. Aan de hand van formatieve resultaten wordt bepaald of een student kan deelnemen aan examinering voor dat onderdeel. (Grouping) Onderwijs uitvoeren CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 05-04-2024 14:29:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 14:29:15 CEST
ArchiMate-element Verzorgen onderwijs
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-29235280-415b-ab1b-3eb2-c9ed174054f5
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Verzorgen onderwijs
Documentatie  : Resultaat
  • De student krijgt onderwijs conform de planning en afspraken, vastgelegd in een (individueel) rooster en voorbereidend op de uit te voeren examens.
  • Een docent/praktijkinstructeur die zijn lesmateriaal heeft voorbereid en heeft overgebracht aan de student.

Vastgelegd in

  • Onderwijscatalogus, curriculum, rooster
  • Lesmateriaal (in allerlei vormen zoals paperbased, in LMS e.d.)
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :