Verzorgen onderwijs

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessProcesses > Verzorgen onderwijs
Hoofdproces Verzorgen onderwijs
Resultaat
  • De student krijgt onderwijs conform de planning en afspraken, vastgelegd in een (individueel) rooster en voorbereidend op de uit te voeren examens.
  • Een docent/praktijkinstructeur die zijn lesmateriaal heeft voorbereid en heeft overgebracht aan de student.

Vastgelegd in

  • Onderwijscatalogus, curriculum, rooster
  • Lesmateriaal (in allerlei vormen zoals paperbased, in LMS e.d.)
Procesketens
Procesdomein
Het hoofdproces Verzorgen onderwijs valt in het volgende procesdomein:
Processen
Het hoofdproces Verzorgen onderwijs omvat de volgende processen:
BPV begeleiden
Het begeleiden van de student door de BPV-begeleider van de school
Monitoren effectiviteit onderwijs activiteiten
Uitvoeren onderwijs activiteiten
Voorbereiden en nazorg onderwijs activiteiten
ArchiMate-element Verzorgen onderwijs
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : 
Element-id  : Id-29235280-415b-ab1b-3eb2-c9ed174054f5
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Verzorgen onderwijs
Documentatie  : Resultaat
  • De student krijgt onderwijs conform de planning en afspraken, vastgelegd in een (individueel) rooster en voorbereidend op de uit te voeren examens.
  • Een docent/praktijkinstructeur die zijn lesmateriaal heeft voorbereid en heeft overgebracht aan de student.

Vastgelegd in

  • Onderwijscatalogus, curriculum, rooster
  • Lesmateriaal (in allerlei vormen zoals paperbased, in LMS e.d.)
MORA-type  : Hoofdproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :