Onderwijs uitvoeren

ArchiMate-modellen > MORA > Groupings > Onderwijs uitvoeren
Procesdomein Onderwijs uitvoeren
Dit is het aanbieden en volgen van het onderwijs. Aan de hand van formatieve resultaten wordt bepaald of een student kan deelnemen aan examinering voor dat onderdeel.
Hoofdprocessen
Het procesdomein Onderwijs uitvoeren omvat de volgende hoofdprocessen:
Analyseren en beoordelen leerresultaten

Resultaat

 • Beoordeelde (formatieve) leerresultaten van de student als input voor de begeleiding.
 • Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d.

Vastgelegd in

 • Beoordeelde (formatieve) leerresultaten
 • Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d.
Uitvoeren leertaken en praktijk ervaren

Resultaat:

 • Student die de betreffende (leer)taak aantoonbaar beheerst en klaar is voor het afleggen van een examen (summatief).
 • Student die de (leer)taken in de praktijk heeft gebracht als onderdeel van de opleiding buiten de instelling en heeft aangetoond het geleerde als medewerker van een organisatie te kunnen uitvoeren.

Vastgelegd in:

 • Portfolio van de student en zijn formatieve resultaten.
 • Afgeronde BPV of BPV-opdrachten
Verzorgen onderwijs

Resultaat

 • De student krijgt onderwijs conform de planning en afspraken, vastgelegd in een (individueel) rooster en voorbereidend op de uit te voeren examens.
 • Een docent/praktijkinstructeur die zijn lesmateriaal heeft voorbereid en heeft overgebracht aan de student.

Vastgelegd in

 • Onderwijscatalogus, curriculum, rooster
 • Lesmateriaal (in allerlei vormen zoals paperbased, in LMS e.d.)
Contextdiagram
Dit is het aanbieden en volgen van het onderwijs. Aan de hand van formatieve resultaten wordt bepaald of een student kan deelnemen aan examinering voor dat onderdeel. (Grouping) Onderwijs uitvoeren Het ontwikkelen, importeren, bewerken, metadateren, laten goedkeuren, delen van lesmateriaal (content) (ApplicationService) Leercontent beheer Een systeem dat (automatisch) controleert op het plegen van plagiaat. (ApplicationComponent) Plagiaat detectie systeem Verzamelbegrip voor systemen voor het creeren, bewerken, delen, live uitzenden of opslaan van audio en/of video naar gespecificeerde doelgroepen. Dit omvat ook de meer professionele videoplatformen van een openleercentrum bestaande uit een (mobiele) studio-opname apparatuur. Voorbeeld: * Mediasite van SonicFoundry * Kultura (ApplicationComponent) Audio/video streaming systemen Resultaat: * Student die de betreffende (leer)taak aantoonbaar beheerst en klaar is voor het afleggen van een examen (summatief). * Student die de (leer)taken in de praktijk heeft gebracht als onderdeel van de opleiding buiten de instelling en heeft aangetoond het geleerde als medewerker van een organisatie te kunnen uitvoeren. Vastgelegd in: * Portfolio van de student en zijn formatieve resultaten. * Afgeronde BPV of BPV-opdrachten (BusinessProcess) Uitvoeren leertaken en praktijk ervaren Het zoeken, raadplegen, downloaden van lesmateriaal door de student (ApplicationService) Leercontent gebruik Verzamelbegrip voor systemen die het leren door studenten met een leerbeperking ondersteunen. Voorbeelden zijn dyscalculie en dyslexie. Opmerking: FORA noemt dit Onderwijs-Op-Maat Applicaties (ApplicationComponent) Ondersteuning leerbeperking Verzamelbegrip van alle (on premise of online) omgevingen die leercontent aanbieden. Denk aan de vele online-omgevingen waarin derden vakinhoudelijk leercontent aanbieden. (ApplicationComponent) Leercontent omgevingen Een systeem voor het beheren van leercontent (LCMS) en het ondersteunen van het leerproces en de interactie tussen student en docent Denk aan: * het creeren van content * het arrangeren/organiseren van content, * aanbieden aan (groepen)studenten, * interactie/communicatie met studenten (uitnodigen, autoriseren, huiswerk indienen, afspraken vastleggen), * werken in projecten, * aanbieden assesments, quizzen, * bijhouden voortgang en formatieve resultaten Zoals: * CumLaude * Brightspace Opmerking: Dit begrip migreert richting een Learning Experience Platform of e-learning platform (ApplicationComponent) Leer management systeem (LMS) Een geheel van systemen waarin leeractiviteiten van studenten (LTI - Learning Track Information) worden opgeslagen (LRS - Learning Record Store), geanalyseerd en gepresenteerd. Toelichting: Er is een overlap met data analytics, echter in dit geval zijn het systemen toegespitst op het leerproces van studenten. Praktisch en in de markt zijn dit verschillende systemen. (ApplicationComponent) Learning analytics systeem Resultaat * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten van de student als input voor de begeleiding. * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. Vastgelegd in * Beoordeelde (formatieve) leerresultaten * Evaluatie van effectiviteit van ingezette lessen, toetsen e.d. (BusinessProcess) Analyseren en beoordelen leerresultaten Een verzamelbegrip van alle software die studenten ondersteunt bij het uitvoeren van beroepspecifieke leertaken. Voorbeelden * Autocad * Photoshop (ApplicationComponent) Educatieve software Resultaat * De student krijgt onderwijs conform de planning en afspraken, vastgelegd in een (individueel) rooster en voorbereidend op de uit te voeren examens. * Een docent/praktijkinstructeur die zijn lesmateriaal heeft voorbereid en heeft overgebracht aan de student. Vastgelegd in * Onderwijscatalogus, curriculum, rooster * Lesmateriaal (in allerlei vormen zoals paperbased, in LMS e.d.) (BusinessProcess) Verzorgen onderwijs CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 19-04-2023 13:56:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 13:56:03 CEST
ArchiMate-element Onderwijs uitvoeren