Informatie- en datamanagement

ArchiMate-modellen > MORA > BusinessFunctions > Informatie- en datamanagement
Het zorgdragen voor het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van de informatievoorziening en het gegevensbeheer (datamanagement) zoals het verwerven van applicaties, vraagarticulatie, werken onder architectuur, beheren (kern)gegevens
Procesdomein
De bedrijfsfunctie Informatie- en datamanagement valt in het volgende procesdomein:
Hoofdprocessen
De bedrijfsfunctie Informatie- en datamanagement omvat de volgende hoofdprocessen:
Beheren van gegevens
Het zorgdragen voor het integraal verzamelen, metadateren, beheren en beschikbaarstellen van gegevens voor de informatievoorziening op veelal tactisch en strategisch niveau. Dit manifesteert zich in bijv. gegevenswoordenboeken, informatiemodellen en in BI-systemen of een datawarehouse
Bepalen beveiligings maatregelen
Het zorgdragen voor de beveiligingsfunctie (denk aan het saMBO-ICT BP framework) en (meer concreet) het bepalen van de gewenste mate van beveiling van processen, ICT-systemen (risico-analyses, BIV-coderingen)
In kaart brengen informatie behoefte
Het in kaart van de gewenste informatiebehoefte (vraagarticulatie) en het vormgeven, sturen, aanpassen, bewaken en in stand houden van de informatievoorziening
Opstellen, beheren en bewaken van de architectuur
Het zorgdragen voor de (enterprise) architectuur zoals het definiëren van architectuurprincipes en het ontwikkelen van IST en SOLL modellen van onder meer processen en het applicatielandschap
Verwerven of ontwikkelen van applicaties
Het zorgdragen voor het (laten) ontwikkelen of kopen van applicaties
Contextdiagram
Het zorgdragen voor het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van de informatievoorziening en het gegevensbeheer (datamanagement) zoals het verwerven van applicaties, vraagarticulatie, werken onder architectuur, beheren (kern)gegevens (BusinessFunction) Informatie- en datamanagem- ent Het zorgdragen voor de beveiligingsfunctie (denk aan het saMBO-ICT BP framework) en (meer concreet) het bepalen van de gewenste mate van beveiling van processen, ICT-systemen (risico-analyses, BIV-coderingen) (BusinessProcess) Bepalen beveiligings maatregelen Het zorgdragen voor het integraal verzamelen, metadateren, beheren en beschikbaarstellen van gegevens voor de informatievoorziening op veelal tactisch en strategisch niveau. Dit manifesteert zich in bijv. gegevenswoordenboeken, informatiemodellen en in BI-systemen of een datawarehouse (BusinessProcess) Beheren van gegevens Het zorgdragen voor de (enterprise) architectuur zoals het definiëren van architectuurprincipes en het ontwikkelen van IST en SOLL modellen van onder meer processen en het applicatielandschap (BusinessProcess) Opstellen, beheren en bewaken van de architectuur Dit procesgebied omvat alle secundaire processen om de mbo-school te laten functioneren. Het is lastig om deze scherp als hoofdprocessen te definiëren. Daarom is gekozen om in het hoofdprocesmodel de bedrijfsfuncties te benoemen. Deze zijn in onderliggende modellen uitgewerkt in processen. De organisatie van deze bedrijfsfuncties in afdelingen is binnen scholen verschillend ingericht. (Grouping) Bedrijfsvoering Het zorgdragen voor het (laten) ontwikkelen of kopen van applicaties (BusinessProcess) Verwerven of ontwikkelen van applicaties Het in kaart van de gewenste informatiebehoefte (vraagarticulatie) en het vormgeven, sturen, aanpassen, bewaken en in stand houden van de informatievoorziening (BusinessProcess) In kaart brengen informatie behoefte CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 08-04-2024 14:53:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 14:53:03 CEST
ArchiMate-element Informatie- en datamanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-57b01040-58b1-3848-de51-fce3deed0150
ArchiMate-model  : MORA
Label  : Informatie- en datamanagement
Documentatie  : Het zorgdragen voor het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van de informatievoorziening en het gegevensbeheer (datamanagement) zoals het verwerven van applicaties, vraagarticulatie, werken onder architectuur, beheren (kern)gegevens
ArchiMate-views  : 
Relaties  :